Flyktingstöd

Vingåkers kommun har en flyktingstödjare med uppgift att finnas som stöd, vara rådgivare och att hjälpa kommunens asylsökande att integrera sig i samhället så snabbt och smidigt som möjligt.

Hos flyktingstödjaren har nyanlända möjligheten att lära sig hur samhället fungerar och att få praktisk hjälp i kontakten med myndigheter, skola, sjukvård med mera.

Kommunens flyktingstödjare organiserar tillsammans med andra aktörer så som Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Sensus och flera andra studieförbund och volontärer olika aktiviteter och kurser. Detta för att  främja de nyanländas integration i samhället. Några exempel är:

För mer information kontakta vår flyktingstödjare, se kontaktuppgifter nedan.

Engagera dig!

Vi tar gärna emot frivilliga som vill hjälpa till med våra olika aktiviteter och kurser och som vill finnas som stöd till våra nyanlända.

Är du intresserad så kontakta vår flyktingstödjare för att få mer information om hur du kan hjälpa till. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Flyktingstödjare