Flyktingstöd

Vingåkers kommun har en flyktingstödjare med uppgift att finnas som stöd, vara rådgivare och att hjälpa kommunens asylsökande att integrera sig i samhället så snabbt och smidigt som möjligt.

Hos flyktingstödjaren har nyanlända möjligheten att lära sig hur samhället fungerar och att få praktisk hjälp i kontakten med myndigheter, skola, sjukvård med mera.

Kommunens flyktingstödjare organiserar tillsammans med andra aktörer så som Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Sensus och flera andra studieförbund och volontärer olika aktiviteter och kurser. Detta för att  främja de nyanländas integration i samhället. Några exempel är:

  • Språkträning (där bland annat flera pensionerade lärare hjälper till)
  • Kurser i stickning, virkning och sömnad
  • Datakurser
  • Matlagningskurser
  • Simkurser
  • Språkcirkel på Biblioteket
  • Programmet “Älskade barn” för föräldrar på Svenska, Arabiska och Somaliska.
  • Mötesplatsen – Träffpunkt för flyktingar i Vingåkers kommun

Svenskundervisning för asylsökande

Språket är nyckeln för att komma in i det svenska samhället, och lära sig lagar och regler. Vi startar en kurs i svenska i samarbete med Studiefrämjandet respektive Folkuniversitet två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar. Denna gång med nytt undervisningsmaterial, Rivstart.

Mat från olika kulturer

En spännande och rolig kurs om matlagning. Vi träffas sista fredagen i varje månad och lagar mat med teman från kursdeltagarnas hemländer och från Sverige. Syftet är inkludering och att lära sig nya ord, genom att deltagarna får skriva ner sina recept på svenska och göra en receptsamling. Vi lär oss om svenska seder och bruk kring maten och bordet och hur man dukar och serverar. Kursen görs i samarbete med Studiefrämjandet och Vingåkers bibliotek.

Simkurs

Simning är viktigt för alla. Men för nyanlända kvinnor är det kanske nytt. Syftet är att våga och prova att simma och att lära sig nya ord från varje träff. I arbetet med integration och inkludering strävar vi efter jämställdhet. I februari startade vi en ny simgrupp för män.

För mer information kontakta vår flyktingstödjare, se kontaktuppgifter nedan.

Engagera dig!

Vi tar gärna emot frivilliga som vill hjälpa till med våra olika aktiviteter och kurser och som vill finnas som stöd till våra nyanlända.

Är du intresserad så kontakta vår flyktingstödjare för att få mer information om hur du kan hjälpa till. Se kontaktuppgifter nedan.

Kontaktuppgifter

Flyktingstödjare