Flyktingstöd

Vingåkers kommun har en flyktingstödjare med uppgift att finnas som stöd, vara rådgivare och att hjälpa kommunens asylsökande att integrera sig i samhället så snabbt och smidigt som möjligt.

Hos flyktingstödjaren har nyanlända möjligheten att lära sig hur samhället fungerar och att få praktisk hjälp i kontakten med myndigheter, skola, sjukvård med mera.

Kommunens flyktingstödjare organiserar tillsammans med andra aktörer så som Studiefrämjandet, Folkuniversitetet, Sensus och flera andra studieförbund och volontärer olika aktiviteter och kurser. Detta för att  främja de nyanländas integration i samhället. Några exempel är:

  • Språkträning (där bland annat flera pensionerade lärare hjälper till)
  • Kurser i stickning, virkning och sömnad
  • Datakurser
  • Matlagningskurser
  • Simkurser
  • Språkcirkel på Biblioteket
  • Programmet ”Älskade barn” för föräldrar på Svenska, Arabiska och Somaliska.
  • Mötesplatsen – Träffpunkt för flyktingar i Vingåkers kommun

Svenskundervisning för asylsökande

Språket är nyckeln för att komma in i det svenska samhället, och lära sig lagar och regler. Vi startar en kurs i svenska i samarbete med Studiefrämjandet respektive Folkuniversitet två dagar i veckan, tisdagar och torsdagar. Denna gång med nytt undervisningsmaterial, Rivstart.


För de som vill arbeta

Integrationsenheten är en resurs till socialtjänsten i Vingåkers kommun. Personer som behöver stöd i arbetssökandet deltar i en kurs som vi kallar “JagVillJobba”.

Upplägget i kursen ger möjlighet för deltagarna att få kunskaper om arbetsmarknad, att skriva personligt brev och CV och att lära sig söka jobb. Personer som intresserade av detta lär sig om olika svåra begrepp i ett specifikt yrke och utvecklar sina svenskakunskaper. Vi har valt fokusera på arbete inom vård och omsorg eftersom det finns lediga tjänster inom det verksamhetsområdet i kommunen.’


Mat från olika kulturer

En spännande och rolig kurs om matlagning. Vi träffas sista fredagen i varje månad och lagar mat med teman från kursdeltagarnas hemländer och från Sverige. Syftet är inkludering och att lära sig nya ord, genom att deltagarna får skriva ner sina recept på svenska och göra en receptsamling. Vi lär oss om svenska seder och bruk kring maten och bordet och hur man dukar och serverar. Kursen görs i samarbete med Studiefrämjandet och Vingåkers bibliotek.


Multikulturell frukost för kvinnor

Multikulturell frukost för kvinnor med olika teman startades i maj och har efter ett sommaruppehåll fortsatt med träffar utifrån Folkhälsomyndighetens försiktighetsåtgärder där en mindre grupp träffas i en större lokal som gör det lättare att hålla avstånd. Träffarna utgår ifrån kvinnornas intresse och gruppen bestämmer tillsammans vilket tema som tas upp nästa gång. Fokus ligger på vilka yrkeskunskaper personerna har och vad var och en behöver utveckla för att kunna börja arbeta.

Ibland gör gruppen en utflykt, till exempel till Säfstaholms slott med guidning eller skördemarknad i Vingåker.

Integrationsenheten är stolta över samarbetet med Studiefrämjandet och i september startades målerikurs för kvinnorna med syftet att ge grundläggande kunskaper i akvarellmåleri. Kursledare Karina Veinhede säger att kvinnorna har fått möjlighet att uttrycka sina känslor via måleri och också få en stunds avkoppling från världsliga bekymmer. Kursen uppmuntrar även till samtal kring bilder och målartillbehör vilket underlättar för inlärningen av nya svenska ord. Det är även en fantastisk möjlighet att höja självkänslan och självsäkerheten genom att lära sig något nytt. Gruppen har en avslappnad stämning och skrattar mycket vilket gör att de kan lära sig mycket om sig själva och varandra. Deltagarnas målningar visas sedan upp i en utställning på Vingåkers bibliotek.

”Att vara lekfull och seriös på samma gång är fullt möjligt och definierar det ideala mentala tillståndet”.
John Dewey


Affärsskola för utrikesfödda kvinnor

Affärsskolan bygger på den forskningsbaserade KREO-metodiken som är en metod för idé-och konceptutveckling i grupp.

För att stödja och stärka utrikesfödda kvinnor satsar Vingåker kommun på ett program som handlar om motivation och vilja. Alla är vi motiverade på vårt eget sätt och vill göra något bra med vårt liv, alla strävar efter att göra det som vi tror ska löna sig. Motivation är den viktigaste framgångsfaktorn.

Frågor som kursdeltagarna har arbetat med:
Hur skapar jag den inre process som påverkar mina beslut och mina handlingar? Var finns drivkraften för att lyckas med språket och hitta min egen väg till det svenska samhället? Har jag kvar mina drömmar? Vad är det att ta ansvar?

På grund av corona har det blivit tio utbildningstillfällen istället för planerade tretton. Utöver det har kursledare Annika Löfgren träffat varje kvinna två gånger för individuell coachning kring mål och handlingsplan. Kommunens egen personalarbetscoach Ahmed Gaal har närvarat vid coachningen och kopplat på nästa steg, samt erbjudit att följa upp varje kvinnas handlingsplan.

Programmet innehöll också delar där deltagaren blir medveten om vikten av att bygga upp ett nätverk i Sverige. En annan del har varit träning i samarbete, kommunikation, att ta ansvar, visa nyfikenhet, att vara modig, ta initiativ och lösa problem. Och såklart svenska språket vilket integreras i arbetssättet löpande under programmets gång. Sammanfattningsvis ska dessa förmågor resultera i att varje kvinna utvecklas till en handlingskraftig person som leder sig själv framåt mot ett mål.

Ett studiebesök har genomförts hos en företagare som är utlandsfödd och som nu driver en snigelfarm. NyföretagarCentrum har medverkat vid ett tillfälle och berättat om sin verksamhet.

Engagemanget har varit enormt på de utbildningstillfällen som erbjudits. Kursledaren för affärsskolan har lyckats skapa en fin relation till kvinnorna och det har varit en grundförutsättning för att de ska våga utmana sig själva att gå utanför sin trygghetszon, vilket behövs för att de ska komma vidare. Lycka till i fortsättningen till er som har deltagit i kursen!

Engagera dig!

Vi tar gärna emot frivilliga som vill hjälpa till med våra olika aktiviteter och kurser och som vill finnas som stöd till våra nyanlända.

Är du intresserad så kontakta vår flyktingstödjare för att få mer information om hur du kan hjälpa till. Se kontaktuppgifter nedan.