Aktiviteter och projekt

Vill du veta vad som pågår i Vingåker kring integrationsarbete så hittar du information på denna sida och i menyn ovan.

 

Invandring och integration

Vingåkers kommun arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för inkludering av alla kommuninvånare. Med utgångspunkt i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna gäller lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla oavsett bakgrund.

Målet är att skapa en gemenskap i samhället med mångfald som grund. En god samhällsutveckling blir bara möjlig om den kännetecknas av ömsesidig respekt för olikheter inom de gränser som följer våra grundläggande demokratiska värderingar, något som alla ska vara delaktiga i och är ansvariga för.

Mer information, se kontaktuppgifter nedan

Områdeschef, Integration