Aktiviteter och projekt

Vill du veta vad som pågår i Vingåker kring integrationsarbete så hittar du information på denna sida och i menyn ovan.

 

Projekt Integration

Projekt integration syftar till att skapa förutsättningar för att kunna bygga en hållbar integrationsverksamhet. Som ett led i att integrationsfrågan är ett av kommunens prioriterade områden växte projektet fram som ett svar på det.
Ett nära och vardagligt samarbete internt och externt där samarbete och samverkan är ledorden ska komma de nyanlända till nytta. Projektet är en sambandscentral för kommunens integrationsarbete. Projektet startade under våren 2016 och finansieras av statsbidragen riktade integrationsmedel.

Mer information, se kontaktuppgifter nedan

Kommunchef