Integration

Aktuell information

Integrationsenheten byter lokaler

Nu finns Integrationsenheten i Vingåker i Humlegårdens lokaler, på avdelning Vävaren. Gå in stora entrén till Humlegården och följ skyltning mot Vävaren/Integrationsenheten. Integrationsenheten i Vingåker har som uppdrag att lotsa...

Positivt resultat i undersökning av Vingåkers kommun

2015 gjorde Vingåkers kommun flera olika undersökningar i samband med arbetet att utveckla platsvarumärket Vingåkersbygden. Nu har en liknande undersökning gjorts riktad till kommunens invånare och allmänhet för att förstå...

Hälsoinformatörer sitter ute med andra människor

Projekt Hälsosamt liv

Under pandemin har våra hälsoinformatörer varit extra viktiga. Vingåkers Hälsoinformatörer sprider kunskap om hälsa, information om Covid-19 och vaccin till personer på deras modersmål. De berättar om vikten av att...