Integration

Integrationsarbete i Vingåkers kommun

Integrationsenhetens uppdrag handlar om att öka integrationen genom att arbeta aktivt för att främja mångfald och motverka diskriminering och rasism.

Här hittar du information om de olika aktörer och projekt som Vingåkers kommun arbetar med för integration av nyanlända och nyinflyttade personer.

 

Aktuell information

Trygghetsvandringar i Vingåkers kommun

Under sommaren kommer det arrangeras trygghetsvandringar i Vingåkers kommun där du kan vara med och påverka och skapa en tryggare miljö för dig och din familj. När fler människor är...