Integration

Information med anledning av corona

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida.

www.vingaker.se/coronavirus-covid-19 hittar du mer information om de lokala anpassningarna.

 

Aktuell information

Stöd vid oro eller våld

När allt fler är hemma på grund av att försöka begränsa smittspridningen av covid-19 kan risken för psykisk ohälsa öka då många känner sig oroliga kring vad som sker. Frågor...

Digital turné för kompetensförsörjningsinsatser i Vingåker

Coronapandemin har skjutit upp alla fysiska möten men integrationsenheten fortsätter sitt arbete digitalt. Den 23 november hade integration webbmöte med landshövding Beatrice Ask som åker på digital turné i länet...

Inspiration till integration – Integrationsnätverket i Vingåker

Integration uppstår när nyanlända och människor födda i Sverige möts och lär av varandra. Varje höst samlas vi som arbetar med integrationsfrågor för att reflektera över vad vi har gjort...