Integration

Information med anledning av corona

Folkhälsomyndigheten och Region Sörmland har beslutat om skärpta allmänna råd i regionens kommuner. De skärpta råden gäller från 5 november till och med 13 december (förlängdes 24 november) men kan förlängas ytterligare vid behov.

https://www.vingaker.se/coronavirus-covid-19/ hittar du mer information om de lokala anpassningarna.

 

Aktuell information

Digital turné för kompetensförsörjningsinsatser i Vingåker

Coronapandemin har skjutit upp alla fysiska möten men integrationsenheten fortsätter sitt arbete digitalt. Den 23 november hade integration webbmöte med landshövding Beatrice Ask som åker på digital turné i länet...

Inspiration till integration – Integrationsnätverket i Vingåker

Integration uppstår när nyanlända och människor födda i Sverige möts och lär av varandra. Varje höst samlas vi som arbetar med integrationsfrågor för att reflektera över vad vi har gjort...

Projekt Hälsosamt liv

I samarbete med Region Sörmland har integrationsenheten startat projektet Hälsosamt liv. Vi har sett bland nya invånare under och efter deras etablering att många har hälsoproblem och många är sjukskrivna...