Integration

Aktuell information

Hälsoinformatörer sitter ute med andra människor

Projekt Hälsosamt liv

Under pandemin har våra hälsoinformatörer varit extra viktiga. Vingåkers Hälsoinformatörer sprider kunskap om hälsa, information om Covid-19 och vaccin till personer på deras modersmål. De berättar om vikten av att...

personer sitter runt ett bord med fika

Vänner för livet

För tre år sedan träffades Karina, Marianne, Niema och Fozya som språkvänner på språkcafé. Som språkvänner brukar de umgås med varandras familjer och ser på varandra som en del i...

en grupp människor samlade kring två bord

Alla har rätt att veta och förstå

Introduktionsmöten med nya personer i kommunen är ganska vanlig arbetsuppgift för Lennart Jonsson som arbetar på Integrationsenheten. Lennart håller introduktionssamtal med folk som behöver kunskaper om till exempel skola, förskola...