Integration

Aktuell information

Ferieungdomar presenterar rapport

Under tre veckor har ferieungdomar i Vingåkers kommun genomfört en enkätundersökning utifrån fyra olika områden; trygghet och säkerhet, krisberedskap, ANDTS (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel) och segregation och inkludering...

Integration i samverkan med Åsa Folkhögskola

Tillsammans med Åsa Folkhögskola bidrar Vingåkers kommun till att öka delaktigheten i samhället, skapa lägre trösklar för dem som är i behov av extra stöd och på så sätt öka...

Mötesplatsen

Verksamheten på Mötesplatsen har under sommaren, trots semestertider, haft öppet fyra dagar i veckan. Fantastiska volontärer ställde upp och tog emot vuxna och barn på Mötesplatsen för språkundervisning och aktiviteter...