Riskobjekt (Seveso)

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna.

I Vingåkers kommun finns två verksamheter som berörs av reglerna:

Preem Gas/Voith Fabrics

I nära anslutning till Voiths industrilokaler i Högsjö har Preem en gasanläggning med en stor behållare som förser Voith med gasol.

Nammo Vingåkersverken AB

Nammo bryter ned ammunition och vapen som kommer från svenska försvaret och utlandet. Företaget tar hand om allt från bomber, granater, finkalibrig ammunition och sjö- och landminor.

Du kan läsa mer om dessa anläggningar på www.vsr.nu

Riskobjekt (Seveso)