Medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för polisen att arbeta närmare medborgaren. Det brottsförebyggande arbetet ska anpassas till medborgarnas synpunkter och upplevelser i större utsträckning än tidigare. Vingåkers kommun har i en samverkansöverenskommelse med polisen beslutat att delta i arbetet med denna medborgardialog. Nuvarande överenskommelse gäller till och med 1 juni 2019.

Arbetet har resulterat i ett gemensamt medborgarlöfte, där polisen och kommunen formulerat löften kopplat till det område som lyfts fram under processen.

Medborgarlöfte 2019

Uppföljning av medborgarlöften tidigare år

Polisen i Vingåker