Skyddsrum

I Vingåkers kommun finns 13 fastigheter med skyddsrum. Skyddsrum är till för att ge människor ett fysiskt skydd i krig. De är konstruerade för att kunna skydda mot alla de stridsmedel som kan tänkas användas. Skydd ges mot såväl stötvåg och splitter som gasbeläggning, biologiska stridsmedel, brand och joniserande strålning.

 

Följande information är hämtad från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB):

Alla skyddsrum och byggnader som inrymmer skyddsrum är märkta med denna skylt.

I Sverige finns drygt 65 000 skyddsrum med tillsammans ungefär sju miljoner skyddsplatser. Dessa skyddsrum finns spridda i den vanliga bebyggelsen och används i fredstid av respektive fastighetsägare som helt vanliga lokaler.

MSB har uppdraget att genom kontroller se till så att beståndet av skyddsrum vårdas och vidmakthålls på en sådan nivå att skyddsförmågan inte försämras.

Det är respektive fastighetsägare som har underhållsansvaret och om en kontroll visar på brister så blir ägaren ålagd att åtgärda dessa. För vissa åtgärder betalas statlig ersättning och för andra måste ägaren stå för kostnaden själv.

Mer information finns på www.msb.se