Kommuninvånares krisberedskap

Vad gör du om elen och värmen försvinner en kall januarikväll? Den svenska krisberedskapen bygger på att alla tar ett gemensamt ansvar för vår egen och anhörigas säkerhet. Det egna ansvaret innebär att du ska vara förberedd på att kunna hantera en svår situation och klara av de omedelbara behov som kan uppstå.

Att kunna klara några dygn utan el, vatten eller mat är ingen lätt situation. Men de flesta av oss kan klara det om vi tänker efter före. Om vi klarar de första akuta dygnen underlättar det för de mest nödställda. Då kan samhällets resurser användas för att hjälpa svaga och utsatta människor, till exempel äldre, sjuka och barn.

 

VMA - Viktigt meddelande till allmänheten

I Vingåkers kommun finns från och med 2018 sex stycken tyfoner (Hesa Fredrik).

För akuta situationer där det kan vara fara för liv finns varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten, VMA. VMA-systemet utgörs dels av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. Signalen i utomhuslarmet består av sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan. Den ska ljuda i minst två minuter.

Utomhuslarmet testas fyra gånger per år, första helgfria måndagen i mars, juni, september och december, klockan 15.00. Information ges i Sveriges Radios samtliga radiokanaler strax före detta klockslag och när provet är avslutat.

Mer information om VMA – Krisinformation.se

Information om VMA på andra språk än svenska.

Krisinformation.se – sammanställer och förmedlar myndigheters information om till exempel elavbrott, extremt väder, naturolyckor och hot mot livsmedelsförsörjningen.

DinSäkerhet.se – checklistor, instruktionsfilmer, poddradio och generella råd och tips på hur människor kan förbereda sig för en samhällskris.

Broschyr "Om krisen eller kriget kommer"

Vad skulle du göra om din vardag plötsligt vänds uppochned?

Krisberedskap (teckenspråk)