113 13

Till 113 13 kan du ringa om du vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

113 13 är ett nationellt informationsnummer som infördes i Sverige den 11 mars 2013. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Observera att du alltid ska ringa 112 i en nödsituation när det är fara för liv, egendom eller miljö. 113 13 ringer du när du vill ha eller lämna information om en allvarlig olycka eller kris i samhället. Polisens nummer 114 14 använder du i icke akuta fall när du vill komma i kontakt med polisen. Och slutligen 1177 – sjukvårdsrådgivning dygnet runt.