Trygghetsvandring

Varje år anordnar Vingåkers kommun och Polisen gemensamma trygghetsvandringar. Trygghetsvandring innebär att man tillsammans med bland annat lokala föreningar, företag och personer som bor i kommunen undersöker den fysiska och sociala miljön. Detta för att ta reda på vad som känns tryggt/otryggt och att tillsammans se möjligheter till förbättringar för att öka trivseln och tryggheten i miljön.

Hör av dig till vår säkerhetsstrateg om du har tips på områden eller specifika platser i Vingåker där du tycker att det är viktigt att se över trivsel och trygghet.

Vad gör man på en trygghetsvandring?