Polis

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

I Vingåkers kommun samarbetar kommun och polis i det brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brotten. Detta genom en så kallad samverkansöverenskommelse.

En samverkansöverenskommelse är ett verktyg för kommun och polis att samarbeta som två jämbördiga parter i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det undertecknas av lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens ordförande.

Det nuvarande avtalet gäller 2023-2026.

För avtalsperioden anges följande fokusområden:

  • Skol- och ungdomsmiljö
  • Brotts- och drogförebyggande arbete
  • Trafiksäkerhet
  • Klotter och skadegörelse
  • Våldsbrott
  • Integration
  • Medborgarlöften

Klicka här för att läsa samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Vingåkers kommun

Polisen i Vingåker

Namn
Tobias Karlsson, områdespolis

Telefon
114 14