Polis

Polisen i Vingåker

Polisen finns på Storgatan 55 med besökstid helgfria tisdagar 10:00-16:00.
Du kan lämna och hämta hittegods här när som helst via Viadidakts personal. Klicka här för att se Viadidakts öppettider i Åbrogården.

Samverkansöverenskommelse mellan kommun och polis

I Vingåkers kommun samarbetar kommun och polis i det brottsförebyggande arbetet för att öka tryggheten och minska brotten. Detta genom en så kallad samverkansöverenskommelse.

En samverkansöverenskommelse är ett verktyg för kommun och polis att samarbeta som två jämbördiga parter i det lokala brottsförebyggande arbetet. Det undertecknas av lokalpolisområdeschef och kommunstyrelsens ordförande.

Det nuvarande avtalet gäller 2019-2022.

För avtalsperioden anges följande fokusområden:

  • Skol- och ungdomsmiljö
  • Brotts- och drogförebyggande arbete
  • Trafiksäkerhet
  • Klotter och skadegörelse
  • Våldsbrott
  • Integration
  • Medborgarlöften

Klicka här för att läsa samverkansöverenskommelse mellan Polisen och Vingåkers kommun

Polisen i Vingåker

Namn
Pirjo Svegréus, områdespolis

Telefon
114 14

Besöksadress
Åbrogården, Storgatan 55
643 30 Vingåker

Öppettider
Polis finns på plats helgfria tisdagar 10:00 - 16:00.