Medborgarlöften

Medborgarlöften är en del av polismyndighetens nya styrmodell och ett sätt för polisen att arbeta närmare medborgaren. Det brottsförebyggande arbetet ska anpassas till medborgarnas synpunkter och upplevelser i större utsträckning än tidigare. Vingåkers kommun har i en samverkansöverenskommelse med polisen beslutat att delta i arbetet med denna medborgardialog. Nuvarande överenskommelse gäller 2023-2026.

Arbetet har resulterat i ett gemensamt medborgarlöfte, där polisen och kommunen formulerat löften kopplat till det område som lyfts fram under processen.

Läs mer om medborgarlöften på Polisens hemsida genom att klicka här.

Uppföljning av medborgarlöfte

Polisen i Vingåker