Grannsamverkan

I Vingåker samarbetar kommunen, polisen, räddningstjänsten och Länsförsäkringar Södermanland i grannsamverkansfrågan med ett brett perspektiv på säkerhets- och trygghetsarbete. Ambitionen är att du och dina grannar, med stöd av samverkande aktörer, ska minska brottsligheten och öka tryggheten och därmed också trivseln i ert bostadsområde.

Varför grannsamverkan?

Enligt en rapport (2008:9) från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) är grannsamverkan effektivt för att minska brottsligheten. Vår ambition är att grannsamverkan i Vingåker ska präglas av ett brett säkerhets- och trygghetstänk vilket innebär allt från att förhindra inbrott och olyckor, brand och sjukdomstillbud till att lära känna dina grannar och därmed öka trivseln. Tillsammans kan vi minska risken för brott och olyckor i närområdet!

Så här fungerar det

Varje grannsamverkansområde har ett kontaktombud. Som kontaktombud får du information av polisen och kontinuerlig kontakt via träffar och nyhetsbrev som du sedan sprider i ditt bostadsområde.
Kontaktombudet och medlemmarna driver grannsamverkansarbetet med stöd av polisen, kommunen och övriga aktörer.

För mer information eller intresseanmälan att starta Grannsamverkansområde, kontakta kommunens säkerhetsstrateg, se kontaktinformation nedan.

Vi som arbetar med Grannsamverkan i Vingåker är:

Polisen – Tobias Karlsson, områdespolis, Maria Ekengren, områdespolis, telefon: 114 14
e-post: grannsamverkan.kfv@polisen.se
Vingåkers kommun – Hanna Mehaj, säkerhetsstrateg, telefon: 0151-193 16
Västra Sörmlands Räddningstjänst – Marcus Asplund, marcus.asplund@vsr.katrineholm.se
Länsförsäkringar Södermanland – Mia Thurfjell, chef, telefon: 0150-48 43 06