Brottsförebyggande rådet

Brottsförebyggande rådet i Vingåker arbetar för att du ska känna dig säker och trygg i din närmiljö och förhindra att du utsätts för brott och skadegörelse. Det gäller alla — både barn, ungdomar och vuxna.

Vi vet att den bästa vägen att lyckas i det förebyggande arbetet är att samverka med andra. Alla kan göra väldigt mycket för att förebygga att brott begås i vårt närsamhälle. Detta engagemang är mycket mer än polisens angelägenhet. Det är allas vårt ansvar!

Brottsförebyggande rådet i Vingåker sammanträder 6 gånger per år och består av:

  • Politiker och tjänstemän från kommunen
  • Polisen
  • Vingåkershem
  • Västra Södermanlands Räddningstjänst
  • Lokala företagare
  • Dammsdalsskolan