Brottsförebyggande arbete

Det bästa sättet att lyckas i lokalt brottsförebyggande arbete är en välutvecklad samverkan mellan olika aktörer i lokalsamhället som kommun, Polis, civilsamhälle samt förenings- och näringsliv.

Alla kan hjälpa till att förebygga brott.

Det brottsbekämpande arbetet är Polisens uppgift men det brottsförebyggande är allas vårt gemensamma ansvar.

I menyn ovan hittar du mer information om brottsförebyggande arbete i kommunen och hur du som invånare kan bidra i arbetet.