Riskobjekt (Seveso)

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna.

I Vingåkers kommun finns en verksamhet som berörs av reglerna:

Nammo Sweden AB

Nammo bryter ned ammunition och vapen som kommer från svenska försvaret och utlandet. Företaget tar hand om allt från bomber, granater, finkalibrig ammunition och sjö- och landminor.

Farlig verksamhet & Seveso – Västra Sörmlands Räddningstjänst (vsr.nu)