Riskobjekt (Seveso)

För att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit det så kallade Sevesodirektivet. Verksamheter som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av reglerna.

I Vingåkers kommun finns en verksamhet som berörs av reglerna:

Nammo Sweden AB

Nammo bryter ned ammunition och vapen som kommer från svenska försvaret och utlandet. Företaget tar hand om allt från bomber, granater, finkalibrig ammunition och sjö- och landminor.


Farlig verksamhet:

Kosan Gas AB/Voith Fabrics

I nära anslutning till Voiths industrilokaler i Högsjö har Kosan Gas AB en gasanläggning med en stor behållare som förser Voith med gasol.
Verksamheten klassas som farlig verksamhet enligt 2 kap 4 § Lag om skydd mot olyckor.


Du kan läsa mer om dessa anläggningar på www.vsr.nu