Räddningstjänst

Västra Sörmlands Räddningstjänst (VSR) är ett gemensamt kommunalförbund mellan Vingåker och Katrineholm och har funnits sedan 1999. Det finns två brandstationer i kommunen, en i Vingåker och en i Högsjö.

VSR har en verksamhetsidé med två inriktningar som kompletterar varandra, förebygga och rädda:

VSR vänder sig till enskilda genom att stödja deras brandförebyggande arbete och olycksbegränsande förmåga så att de kan leva sina liv utan skador på grund av olyckor. När detta inte lyckas håller VSR en beredskap med välutbildad personal och tekniskt god utrustning för att kunna göra effektiva räddningsinsatser. VSR gör mera för de drabbade, för att de ska komma vidare efter olyckan, än vad de förväntar sig.

Förbundets huvuduppgift är att arbeta förebyggande och stödja den enskilde så att denne kan ta sitt ansvar för att eliminera, förhindra och begränsa olyckor. Förbundets andra uppgift ska vara att på ett effektivt sätt hantera behovet av akuta skadeavhjälpande insatser.

Mer information om vår räddningstjänst och deras uppdrag finns på  VSR:s hemsida, se faktaruta nedan.

Mer information

Hemsida för Västra Sörmlands Räddningstjänst


Intresserad av att arbeta som räddningstjänstpersonal i beredskap? SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) erbjuder tillsammans med MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en gemensam webbplats med information om yrket: blideltidsbrandman.nu