Brandförebyggande arbete

Vingåkers kommun har tagit ett helhetsgrepp kring brandskyddsfrågor för att skydda liv, hälsa och egendom genom att förebygga brand och begränsa skador av brand i kommunen. Vi ska arbeta systematiskt med brandskyddsfrågor, och under våren lyfts därmed ett ärende till Kommunfullmäktige i Vingåker med förslag om en policy för brandskyddsarbetet för samtliga verksamheter i kommunen.

Policyn förtydligar hur samtliga medarbetare i kommunen ska jobba med brandskydd, och hur de olika verksamheterna ska lägga upp detta arbete på ett systematiskt sätt.

Vi kommer i samband med detta även fastställa en gemensam grundmall för brandskyddsarbetet där kontroll, utbildning, övning och uppföljning av arbetet är centralt.