Brandförebyggande arbete

I Vingåkers kommun ska samtliga kommunala verksamheter bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete för att skydda liv, hälsa och egendom genom att förebygga brand och begränsa skador av brand. Kommunen ska utöva ett aktivt ledarskap för brandskyddet där brandskyddsorganisation och brandskyddsregler finns i samtliga verksamheter.