Missbruk, beroende

Vuxenteamet (från 18 år och uppåt)

Om du eller någon i din närhet har problem med alkohol och/eller narkotika är du välkommen att höra av dig till någon av oss i vuxenteamet för rådgivning.

Individ- och familjeomsorgen (IFO) ansvarar för att missbrukare får den hjälp och vård som de behöver och ska även arbeta förebyggande och motverka missbruk av alkohol och narkotika samt sprida kunskap om drogers skadeverkningar.

Om du ansöker om hjälp för ditt missbruk så inleder IFO en utredning enligt socialtjänstlagen för att ta reda på mer om ditt problem och behov av hjälpinsats. Det kan ibland räcka med ett samtal med en socialsekreterare men det kan också innebära en mer omfattande utredning där kontakt tas med exempelvis anhöriga och sjukvård.

På kommunens öppenvård kan du få tillgång till samtalsstöd och behandling. Man har rätt till 5 öppna samtal vilket betyder att man inte behöver ha kontakt med vuxenhandläggare, samtalen dokumenteras inte heller. Om man sedan har ett större hjälp behov än 5 öppna samtal så får man hjälp att etablera en kontakt med vuxenhandläggare. De former av behandling man kan erbjuda är Återfallsprevention, motiverande samtal, HAP (hasch avvänjningsprogram) MET ( Manual för motivationshöjande behandling ). Återfallsprevention och motiverande samtal kan man få både enskilt men också i grupp.

I de flesta fall är man överens om hur hjälpinsatserna ska se ut men ibland finns det skäl för IFO att ingripa med tvångsinsatser för att förmå missbrukaren att bryta ett pågående missbruk. IFO kan då ansöka om vård hos Länsrätten enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM).

Vingåkers kommun har avtal med Vårnäs behandlingshem vilket innebär att du som Vingåkersbo har möjlighet att genomgå tolvstegsbehandling på Vårnäs under så kallat öppet intag. Då behöver du inte först kontakta IFO utan kan direkt vända dig till Vårnäs, tfn 0151-51 80 90.

Som kommuninvånare i Vingåkers kommun har du även tillgång till Mercur öppenvård som har sina lokaler i Katrineholm. Mercur bedriver öppenvård i grupp och individuellt. Gruppverksamhet drivs både som eftervårdsbehandling efter avslutad primärbehandling på Vårnäs men även primärbehandling i öppenvård. Man kan även vända sig till Mercur för individuella samtal.  För mer information ring direkt till Mercur på tel.nr. 0150-576 94.

Kontaktinformation

Vuxenteamet

Behandlingspedagog

Socialsekreterare

Socialsekreterare