Framtidstro

Logotyp för framtidstroEnligt 2017 års länsövergripande undersökning Liv och hälsa ung är framtidstron bland unga, och särskilt tjejer, i Vingåker låg. Kommunstyrelsen har därför beslutat att avsätta 150 000 kr för insatser för ökad framtidstro bland unga i Vingåker. Med hjälp av resurserna vill kommunen visa upp vilka möjligheter som finns för utveckling och framtida sysselsättningar. Projektet har fått namnet Framtidstro och målet är att stärka de ungas tro på den egna förmågan och uppmuntra dem till att skapa en meningsfull och upplevelserik vardag i Vingåker. Det kommer bland annat arrangeras en Framtidstro-vecka som riktar sig mot högstadieeleverna i kommunen. Tillsammans med 17 ungdomar från Vingåker har kommunen fått ihop en stor samling förslag på aktiviteter och nu börjar arbetet med att förbereda framtidsveckan som planeras ske under vecka 43-44.

Framtidstro och psykisk hälsa är viktig för hela kommunen. Därför görs planeringen för insatserna tillsammans med tjänstemän från flera olika förvaltningar för att få med så många synvinklar och kunskapsområden som möjligt.

Så här säger Vingåkers kommuns folkhälsosamordnare Siri Ward om projektet Framtidstro:
”Vårt framtidstro-projekt har startat och budskapet sprids som en löpeld i kommunen. Vi är glada över att så många tycker att det är ett inspirerande koncept. Framtidstro är viktigt för hälsan och utvecklingen i kommunen. Vingåker är en landsbygdskommun och med det kommer utmaningar men också en mängd möjligheter. Vi har nära till varandra och det är enkelt att göra roliga saker tillsammans. Extra nöjda är vi över kulturskolans Dreamcamp på Hjälmargården och Tjejpeppen vi hade på höstlovet. Tillsammans hade vi omkring 60 ungdomar som deltog i våra framtidstro-dagar. Har du förslag på aktiviteter som kommunen borde genomföra inom konceptet framtidstro? Hör av dig till mig!”

Tjejpepp 2019

Killchill 2019

Schools out 2019