Folkhälsa

Hälsa är individrelaterat medan folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. God folkhälsa är en resurs för samhället medan hälsa är en resurs för individen. Människan värderar hälsan högt och hälsan påverkar i allra högsta grad vår livskvalitet.

Levnadsvanor såsom kost, fysisk aktivitet, rökning och hög alkoholkonsumtion har stor betydelse för risken att drabbas av ohälsa. Även livsvillkor, socialt nätverk och faktorer som kön, ålder och arv påverkar.

En betydande del av olika problem och sjukdomar kan förebyggas med hjälp av hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Kampanjer och aktiviteter

Miljö- och folkhälsosamordnare

Namn
Siri Ward

Telefon
0151-193 92

E-post
siri.ward@vingaker.se

Besöksadress
Parkvägen 8
643 80 Vingåker