Akuta utsläpp och olyckor

Vid en större olycka eller utsläpp av ett farligt ämne varnas du genom ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA). I Vingåker installeras ljudsändare/tyfoner (”Hesa Fredrik”) under 2018. Dessa ljudsändare används för att effektivt kunna varna de som vistas i området om någonting har hänt.

Viktigt meddelande till allmänheten går ut via Sveriges Radio, TV eller text-TV. Om du hör detta ska du gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio eller TV för information. Mer information om VMA.

www.krisinformation.se finns också mer information om händelsen. Idag finns även möjligheten att till alla fasta telefoner inom ett område skicka ett talat meddelande och till mobiltelefoner registrerade inom området skicka ett sms för att upplysa om viktigt meddelande.