Akut hjälp

SOS Alarm

När man är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp – ring 112. Polis, ambulans, brandkår, sjöräddning, fjällräddning, giftinformation, jourhavande läkare, flygräddning. Öppet dygnet runt.
www.sosalarm.se

Polis

I brådskande ärenden ring 112. För övriga ärenden, till exempel polisanmälan, ring 114 14.
www.polisen.se

Akuta utsläpp och olyckor

Vid en större olycka eller utsläpp av ett farligt ämne varnas du genom ett viktigt meddelande till allmänheten (VMA). I Vingåker installeras ljudsändare/tyfoner (”Hesa Fredrik”) under 2018. Dessa ljudsändare används för att effektivt kunna varna de som vistas i området om någonting har hänt.

Viktigt meddelande till allmänheten går ut via Sveriges Radio, TV eller text-TV. Om du hör detta ska du gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio eller TV för information. Mer information om VMA.

På www.krisinformation.se finns också mer information om händelsen. Idag finns även möjligheten att till alla fasta telefoner inom ett område skicka ett talat meddelande och till mobiltelefoner registrerade inom området skicka ett sms för att upplysa om viktigt meddelande.

Akut elfara

Vid akut elfara (till exempel påkörd lyktstolpe eller sabotage som kan innebära fara för allmänheten) kvällar efter 16.00 samt helger – ring Securitas 010-470 58 32.


Social beredskap

Telefon vardagar 0151-191 61

När socialförvaltningens kontor är stängt kan du kontakta den sociala beredskapen. Den sociala beredskapens arbete avser endast akuta ärenden som inte kan avvakta till nästkommande ordinarie arbetsdag.

Beredskapen utanför kontorstid: måndagar 18.00 – 07.00 tisd – torsd 17.00 – 07.00 fredagar från 16.00 – hela helger inkl. röda dagar till 07.00 efterföljande vardag

Du når den sociala beredskapen i Eskilstuna via SOS Alarm på telefonnummer 112.


POSOM

POSOM är en beredskapsgrupp som träder in i samband med stora olyckor och katastrofer. Gruppen ska ge psykiskt och socialt stöd till människor som är drabbade.
Klicka här för mer information om POSOM.


Sjukvårdsrådgivningen

Ring 1177 dygnet runt, för råd om vård. Man får svar på om det är något man själv kan göra eller om man behöver komma till sjuksköterska eller läkare.
Telefon: 1177
www.1177.se


Giftinformation

Giftinformationen svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud. Telefonrådgivningen är tillgänglig, dygnet runt – året runt, för allmänheten och sjukvården i hela landet.
Telefon: 112 vid förgiftning
010-456 67 00 i mindre brådskande fall.
www.giftinformation.se


Kvinnofridslinjen

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-50 50 50
www.kvinnofridslinjen.se


Barnens hjälptelefon

Till BRIS barnens hjälptelefon kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Du behöver inte tala om vem du är och du bestämmer själv vad du vill prata om. Behöver du mer hjälp av oss, be att få prata med ett BRIS-ombud.
Telefon: 116 111
www.bris.se

Se även Hjälp för barn och unga med psykisk ohälsa på vingaker.se


BRIS Vuxentelefon – om barn

Hit är alla vuxna välkomna att ringa anonymt för att prata om vad som helst. Det kan vara allt från svåra till mer vardagliga frågor. Du kan ringa oavsett om det gäller dina egna eller andras barn och få information om var du kan vända dig för att få ytterligare hjälp. Du kan vara anonym.
Telefon: 077-150 50 50
www.bris.se


Röda Korsets telefonjour

Saknar du någon att prata med? Livet skiftar. Vi kan alla hamna i situationer när vi tappar fotfästet, känner oss ledsna eller oroliga och behöver någon att prata med.
Telefon: 0771-900 800, alla dagar klockan 14.00-22.00.


Jourhavande kompis

Du är aldrig så ensam som du kanske känner dig ibland. Du som är under 25 år kan kontakta Röda Korsets jourhavande kompis och prata om det där som du inte vill eller vågar ta upp med någon annan.
www.rkuf.se

Ungdomsmottagningen Vingåker Du hittar Ungdomsmottagningen på Storgatan 27 i Vingåker Öppet onsdagar: 08.00-17.30. Boka helst tid men vi tar även emot drop-in.

Telefontider: Onsdag 08.00-09.00 på telefon 070-339 48 26. Måndag-tisdag, torsdag-fredag 08.00-09.00 på telefon 0151-129 60. Drop-in: onsdagar, kl 13.00-15.00

UMO är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor om sex, hälsa och relationer. Bakom UMO står alla landsting och regioner.
www.umo.se/


Minds självmordslinje
Telefon: 90101
Öppet dygnet runt
Självmordslinjen
Minds chatt
Öppet dygnet runt


Suicide zero
Hjälplinjer om du mår dåligt och har självmordstankar (suicidezero.se)