Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden

Ritning över nya bostäder

Vingåkers kommun ville hitta ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att få igång byggnationen på landsbygden och resultatet blev projektet “Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden”. Det startade med ett seminarium den 4 april 2017, där Vingåkersbor bjöds in för att få inspiration om hur man löst bostadsbyggandet på andra platser i landet. De deltagare som var intresserade av att driva frågan om bostäder på sina orter erbjöds hjälp genom projektet.  Deltagarna fick även erbjudande om att arbeta med frågan genom en studiecirkel (Vingåkers kommun samverkar med tre studieförbund i detta projekt) och att kommunen och projektet skulle ta kostnader för möten, enkäter, inköp av till exempel böcker, studieresor med mera. När seminariet avslutades hade fyra av fem kransorter startat en studiecirkel var.

Projektet syftar även till att kommunen ska föra dialog med banker, det egna bostadsbolaget och olika byggintressenter för att försöka tydliggöra hur viktigt det är att få igång byggnation även på landsbygden.

Studiecirklarna har varit mycket aktiva och kommit lite olika långt i sina arbeten. De har bland annat gjort enkätförfrågningar och arrangerat stormöten för att ta reda på hur bostadsbehovet ser ut på orten. De har haft många möten med kommunen och olika byggintressenter om både markfrågor och förutsättningar för att bygga. Man har åkt på studieresor och besökt olika exempel på seniorboenden. Just nu ser de över olika former för byggnation och ägande, hyresrätter, bostadsrätter och kooperativa former och hur finansieringen kan fungera inom de olika alternativen.

Projektet slutar sista december 2018 men kommer att förlängas eftersom intressegrupperna i orterna är i fortsatt behov av stöd i sina processer.