Den smarta Vingåkersbygden

En av Sveriges smartaste landsbygder

I arbetet med varumärkesplattformen för Vingåkers kommun utformades begreppet “Vingåkersbygden”. Vingåkersbygden handlar om stolthet och att lyfta fram det positiva i att vara en landsbygdskommun. Visionen i varumärkesplattformen är att Vingåkersbygden ska bli en av Sveriges smartaste landsbygder. Att vara en smart landsbygd handlar om att se till helheten där alla delar av Vingåkersbygden är lika viktiga för att få en hållbar samhällsutveckling.

Vingåkersbygden ska vara en bygd som bygger på sina befintliga styrkor och tillgångar, och som utvecklar nya möjligheter att skapa bättre service, trygghet, tillgänglighet och livskvalité. Genom samverkan mellan kommunens olika verksamheter, näringslivet och civilsamhället skapas förutsättningar för smarta lösningar och arbetssätt genom digital infrastruktur, delaktighet och kunskapsspridning.

broschyr, innoV

InnoV

Projektet InnoV genomfördes juni 2013 – december 2014 och blev startskottet för arbetet med landsbygdsutveckling i Vingåkers kommun. Syftet med projektet är att få människorna i och omkring Högsjö att känna att de har bra service, och om all den önskade servicen inte finns på plats, ha en plan hur man når fram till den.

Läs mer
Anteckningar, arbetsmetod

Arbetsmetoden

Grunden i Vingåkers kommuns utvecklingsstrategi för Vingåkersbygden bygger på samverkan. Att samverkan sker mellan alla tre sektorer: offentlig, privat och civilsamhället. Genom att skapa en attitydförändring, genom vårt varumärkesarbete har vi nu en ändrad självbild: Den stolta landsbygdskommunen, Vingåkersbygden. 

Läs mer
Vingåker, åker, landsbygd

Digitalisering och landsbygdsutveckling

Att digitaliseringen kommer att kunna skapa helt nya möjligheter för ökad service, tillgänglighet, trygghet och livskvalitet för boende och verksamma på landsbygden är det få som motsäger sig. Men att digitala tjänster inte löser behoven och utmaningarna av sig självt är en viktig aspekt i arbetet med digitalisering. 

Läs mer

Fiberresan

Tack vare vår solidariska modell för utbyggnaden av fiber där alla delar solidariskt på kostnaden så möjliggörs en utbyggnad till 100 procent. Alla inom kommunens gränser erbjuds fiber oavsett var de bor och verkar. Det gäller i såväl centralort som i mindre byar eller på rena landsbygden. Alla erbjuds fiber till samma kostnad och förutsättningar.

Läs mer
Hand som tar fram ett betalkort ur en plånbok

Pilotprojekt Betaltjänster

Vingåkers kommun genomförde tillsammans med Länsbildningsförbundet Sörmland och Länsstyrelsen Södermanland ett pilotprojekt för betaltjänster mars 2016 till mars 2017. Projektet finansierades av PTS (Post och Telestyrelsen).

Läs mer

Mobiltäckningsprojektet

Som en liten landsbygdskommun är det inte lätt att påverka mobiloperatörerna för att få bättre täckning. Men det är en viktig fråga, både för tillgänglighet och trygghet, att kunna kommunicera oavsett var man befinner sig i kommunen. Koordinatorsnätverket i Sörmland för bredbandssamordnare har samverkat kring dessa frågor. Flera av Sörmlands kommuner, bland annat Vingåkers kommun genomförde dessutom egna mobiltäckningsmätningar.

Läs mer
Ung kille visar något på sin mobil för en kvinna

Busstur för nyanlända

I februari 2017 genomfördes en aktivitet med syfte att visa för nysvenskar hur det kan vara att leva och bo på landsbygden i Vingåker. Vingåkers kommun arrangerade en busstur där deltagarna med buss besökte olika kransorter.

Läs mer
Ungdomar i Vingåkerströjor

Ungdomar utvecklar Vingåkersbygden

Det har varit svårt att få ungdomarna i Vingåkersbygden att bli delaktiga i utvecklingsarbetet. Eftersom det är viktigt att få in ett ungdomsperspektiv på hur Vingåkersbygden ska utvecklas, prövades 2017 ett nytt sätt att nå ungdomarna.

Läs mer
Ritning över nya bostäder

Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden

Vingåkers kommun ville hitta ett sätt att skapa bättre förutsättningar för att få igång byggnationen på landsbygden och resultatet blev projektet “Ökat bostadsbyggande i Vingåkersbygden”. Det startade med ett seminarium den 4 april 2017, där Vingåkersbor bjöds in för att få inspiration om hur man löst bostadsbyggandet på andra platser i landet.

Läs mer
Landsbygdsbibliotekarie Malin arbetar framför datorn

Landsbygdsbibliotekarie

Den nya tjänsten och funktionen landsbygdsbiblotikarie är menad som en hjälp att nå ut till både kransorterna och de personer i samhället som inte har för vana att besöka biblioteket och för dessa presentera det utbud av tjänster som biblioteket tillhandahåller.

Läs mer

Smart Villages - begreppet diskuteras i podcasten Landet

Begreppet Smart Villages är hett. Alla pratar smarta landsbygder och byar. I podcasten Landet ges goda exempel på detta. Vingåkers kommuns landsbygdsutvecklare Reginas Westas Stedt deltar i detta avsnitt.

Smart Villages - allt i ett när fler blir mer #68
man, dator

Nationella bredbandskonferensen i Vingåker

8-9 februari 2017 hölls den nationella bredbandskonferensen i Vingåker. Landets samtliga bredbandssamordnare var inbjudna till två dagar med nätverkande och inspiration kring otydliga uppdrag, betydelsen av olika roller och utmaningar för den återstående fiberutbyggnaden i våra kommuner.

Läs mer