Sammanställning gällande regler serveringsställen 2021 05 26