Ordförandebeslut kultur och fritid för åtgärder gällande smittspridning av covid 19