Löpande information

Här publicerar vi händelser och beslut som berör dig som invånare i Vingåkers kommun.

[2021-03-01] Undervisningsåtgärder kulturskolan

Ledningsgruppen i BoU har beslutat att från och med vecka 9 (1 mars 2021) och fram till och med vecka 10 (14 mars 2021) så kommer Kulturskolans verksamhet som gäller enskild undervisning endast bedrivas digitalt. När det gäller gruppundervisning som tillexempel dans, kör, orkester, drama med mera så kommer den inte att kunna genomföras utan gör uppehåll dessa två veckor. Lärarna kommer att ta kontakt med sina respektive elever för att informera om denna nya situation. Har du frågor rörande detta så kontakta din lärare. Ny information om hur Kulturskolans verksamhet ser ut efter vecka 10 kommer så snart nya direktiv finns att tillgå.

I denna svåra tid behöver vi alla hjälpas åt och kulturskolan vill vara en aktiv part i kommunen som gör allt för att förhindra ytterligare smittspridning. Allt handlar om våra ungdomars bästa och jag vill redan nu tacka för den förståelse som finns för detta beslut från elever och vårdnadshavare liksom kulturskolans personal.

Fred Sjöberg
Kulturskolechef Vingåker

[2021-02-25] Råd för besök på särskilt boende

[2021-02-24] Lägesbild

[2021-02-24] Reviderad information angående distansundervisning på Slottsskolan 7-9

[2021-02-19] Status vaccinering

[2021-02-19] Information gällande fortsatt distansundervisning

[2021-02-17] Lägesbild

[2021-02-10] Lägesbild

[2021-02-04] Information till vårdnadshavare med barnomsorg

[2021-02-03] Lägesbild

[2021-01-29] Dos två på Humlegården och Ekgården

[2021-01-27] Lägesbild

[2021-01-27] Lokaler klara för större vaccination i länet - information från Region Sörmland

[2021-01-26] Undervisning i skolan och på distans från och med vecka 5

[2021-01-25] Lokala restriktioner i Vingåkers kommun utifrån pandemilagen

[2021-01-22] Information från Kulturskolan

[2021-01-20] Lägesbild

[2021-01-20] Undervisning på distans Slottsskolan 7-9 även vecka 4

[2021-01-15] Vaccination inom hemsjukvården pågår

[2020-01-14] Fortsatt distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-01-13] Lägesbild

[2021-01-12] Information från elevhälsan, Slottsskolan 7-9

[2021-01-11] Information från Länsstyrelsen gällande tillsynen av covid-19-lagen

[2021-01-08] Första dosen vaccin avklarad på SÄBO

[2021-01-08] Information från Kulturskolan

[2021-01-08] Nytt beslut distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-01-07] Lägesbild

[2021-01-07] Distansundervisning årskurs 7-9

[2021-01-07] Öppna förskolan stängd

[2020-12-18] Folkhälsomyndighetens ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa

[2020-12-17] Lägesbild

[2020-12-14] Skärpta nationella föreskrifter och lokala åtgärder

[2020-12-09] Lägesbild

[2020-12-04] Åtgärder med anledning av att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

[2020-12-02] Lägesbild

[2020-12-01] Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att barn ska vara hemma om någon i hushållet har covid

[2020-12-01] Nya fritidsgården öppnar

[2020-11-25] Lägesbilden

[2020-11-25] Lokala allmänna råd i Sörmland förlängs till och med 13 december

[2020-11-24] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-24] Beslut om publikgräns om 8 personer för Södermanland från och med 24 november

[2020-11-23] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-20] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-19] Information till vårdnadshavare med barn på Slottskolan F-6

[2020-11-19] Nya besöksrutiner äldreomsorgen från och med 24 november

[2020-11-18] Information till vårdnadshavare

[2020-11-18] Lägesbild

[2020-11-11] Lägesbild

[2020-11-06] Kommunens krisledningsorganisation aktiverad

[2020 11 05] Skärpta allmänna råd i Vingåker med anledning av corona

[2020 11 05] Nya besöksrestriktioner och ökad användning av munskydd för att minska risken för Coronasmitta i vården

[2020 09 29] Rutiner för besök inom omsorgsverksamheter

[2020 09 29] Provtagning barn

[20 08 12] Lägesrapport

[20 08 05] Lägesrapport

[20 07 29] Lägesrapport

[20 07 22] Lägesrapport

[20 07 15] Lägesrapport

[20 07 08] Lägesrapport

[2020 07 03] 339 antikropptester på 6 dagar

[20 07 01] Lägesrapport

[2020 06 25] Lägesrapport

[2020 06 01] Kort rapport från dagens stabsmöte

[2020-05-25] Kort rapport från dagens stabsmöte

[2020-05-18] Kort rapport från dagens stabsmöte

[2020-05-14] Öppna förskolan fortsatt stängd

[2020-05-11] Kort rapport från dagens stabsmöte

[2020-05-04] Lägesrapport

[2020-05-04] Fritidsgården öppnar 5 maj

[2020-04-28] Info från stabsledningen

[2020-04-22] Badhuset öppnar igen från och med 5 maj

[2020-04-15] Badhuset samt Fritidsgården håller fortsatt stängt

[2020-04-14] Slottsskolan 7-9 återgår till ordinarie undervisning

[2020-04-11] Påskunderhållning för boende och medarbetare inom äldreomsorgen

[2020-04-08] Möte för samordning inom Vingåkers kommuns geografiska område

[2020-04-03] Vykort till alla kommuninvånare över 65 år

[2020-04-03] Kulturskolan öppnar efter påsk

[2020-03-30] Inställda evenemang

[2020-03-26] Ändrade öppettider/verksamheter

[2020-03-25] Åtgärder för näringslivet

[2020-03-25] Fler frivilliga sökes för utkörning av matvaror till riskgrupper 

[2020-03-24] AnhörigCentrum erbjuder i samarbete med Ica Supermarket Cityhallen hemleverans för riskgrupper

[2020-03-24] Ändrade öppettider kommunhusets reception

[2020-03-23] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan 7-9

[2020-03-17] Kort uppdatering av arbetet i krisledningsstaben

[2020-03-17] Information till vårdnadshavare med barn och elever i verksamheter inom Barn- och utbildning i Vingåker

[2020-03-16] Information till anhöriga till personer som bor på kommunens särskilda boenden i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen

[2020-03-16] Information från Vingåkers bibliotek