Löpande information

Här publicerar vi händelser och beslut som berör dig som invånare i Vingåkers kommun.

[2022-05-18] Besöksavrådan äldreboenden hävs

Vi bedömer nu att utbrottet av covid-19 på några avdelningar i vårt äldreboende är över för denna gång. Den allmänna rekommendationen att ej besöka boendet tas därför bort. Fortsatt kommer det att avrådas från besök till specifika avdelningar när någon form av smitta finns. Aktiviteter i samlingssalen återupptas och återgår till det normala.

Det är fortsatt viktigt med extra god handhygien och att den som har förkylningssymptom inte besöker äldreboendet eller deltar i aktiviteter där.

[2022-05-05] Covid-19 på kommunens äldreboende

[2022-02-24] Dos 4 på säbo

[2022-02-18] Uppdatering om läget i förskolor och skolor

[2022-02-11] Uppdatering om läget i förskolor och skolor

[2022-02-09] Flertalet restriktioner upphör

[2022-02-04] Uppdatering om läget i förskolor och skolor

[2022-02-02] Distansundervisning i årskurs 4-6 på Marmorbyns skola torsdag 3 februari till och med fredag 4 februari

[2022-01-28] Information till vårdnadshavare i skola och förskola 

[2022-01-25] Distansundervisning i årskurs 4-5 på Högsjö skola

[2022-01-24] Distansundervisning i årskurs 3-6 på Marmorbyns skola

[2022-01-21] Information till vårdnadshavare

[2022-01-17] Stängda verksamheter

[2022-01-17] Information till vårdnadshavare

Hej!
Skickar här information om det aktuella läget i förskola och skola i Vingåker utifrån risk för personalbrist och smittspridning. Jag kommer att skicka ut information om aktuellt läge en gång per vecka på fredagar men läget kan snabbt förändras och då kommer information direkt från respektive skola om någon särskild händelse inträffar de närmaste veckorna.

Vi har just nu en risk för ökande personalfrånvaro
Hittills under vårterminens första vecka har våra verksamheter haft en ökad personalfrånvaro men nivåerna har fortfarande varit rimliga. Vi kan hantera situationen genom hjälp av vikarier och genom lån av personal mellan våra verksamheter.

Om situationen förvärras kan vi i ett första steg komma att tillfälligt stänga verksamheter i kommunen som inte är obligatoriska för att deras personal under en tid ska kunna arbeta på skolor eller förskolor.
Om läget blir ytterligare ansträngt kan vi komma att be vårdnadshavare som inte behöver sin plats på grund av studier eller arbete hålla sina barn hemma från förskola eller fritidshem under en period.

I ett krisläge kan det bli aktuellt att endast de vårdnadshavare som har prioriterad plats utifrån att vårdnadshavarna arbetar inom samhällsviktig verksamhet kan lämna sina barn till fritidshem eller förskola.

Hantering av smittspridning i våra verksamheter
På flera av våra skolor och förskolor finns nu bekräftade fall av Covid-19 bland barn, elever, personal eller vårdnadshavare. Detta är enstaka fall på olika enheter.

Vi har tydliga direktiv från regionens smittskydd om vilka åtgärder vi ska vidta om flera fall av smitta uppkommer i en klass eller grupp. Vi kan då komma att be alla elever i klassen/gruppen att testa sig.

Eventuellt kan vi också behöva gå över till distansundervisning för äldre elever. För yngre elever kan det bli aktuellt att stanna hemma från skolan.

Regionens rekommendationer till skolan (Region Sörmlands hemsida)

Rutin vid smitta
När vi får kännedom om smitta i våra verksamheter arbetar vi enligt den handlingsplan som region Sörmland har slagit fast. I den genomför rektorn en kartläggning över de personer som varit nära den smittade och kontaktar dessa personer med ett informationsbrev.

Undervisning i skolan är huvudregel
Skolverket anger regler för när vi kan bedriva distansundervisning. Dessa innebär i korthet att undervisning ska ske i skolans lokaler och endast i undantagsfall efter samråd med Regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigeten kan distansundervisning tillämpas. Läs mer på Skolverkets hemsida.

På alla förskolor och skolor fortsätter vi att följa de råd och rekommendationer som är gällande för att minska risken för smittspridning. Till exempel fortsätter vi att ha extra städning, noggrann handhygien, be vårdnadshavare eller andra utomstående att inte gå in i våra lokaler utom vid särskild inbjudan, hålla möten digitala eller ute.

Vi fortsätter också att påminna våra barn och elever om vikten av avstånd och handhygien.

Vad kan ni som vårdnadshavare göra?
Till er där hemma – om era barn uppvisar symptom eller om det finns smittade familjemedlemmar ska era barn stanna hemma. Misstänker ni att det kan vara covid–19 ska ni testa er. Läs mer på 1177.se

Agneta Arvidsson, skolchef

[2022-01-12] Fler åtgärder för att minska smittspridning införs

[2021-12-17] Rekommendationer för att undvika trängsel på serveringsställen

[2021-10-07] Vaccination mot Covid 19 för elever som fyllt 12 år

[2021-10-07] Tredje sprutan erbjuds hemsjukvården under vecka 41

[2021-10-04] Tredje sprutan erbjuds på SÄBO under vecka 40

[2021-09-27] Bekräftade fall inom äldreomsorgen

[2021-09-17] Inga nya konstaterade fall av Corona i grundskola eller förskola

[2021-09-09] Slottsskolan 7-9 återgår till undervisning i skolan från och med måndag 13 september

[2021-09-06] Distansundervisning på Slottsskolan 7-9

[2021-09-02] Ytterligare fall av covid-19 Slottsskolan 7-9

[2021-09-01] Information gällande covid-19 inom förskola/skola

[2021-06-01] Regionala rekommendationer upphör

[2021-05-27] Match och tävling i mindre omfattning tillåts för alla åldrar från och med 1 juni

[2021-05-26] Stabsledningen avslutas

[2021-05-26] Dagsläget skolor

[2021-05-19] Stabsledning

[2021-05-12] Stabsledning

[2021-05-07] Vaccination i fas 4 inleds 11 maj för dig mellan 50–59 år

[2021-05-07] Vaccination i fas 4 inleds 11 maj för dig mellan 50–59 år

[2021-05-07] Information om skolavslutningar

[2021-05-07] Fortsatt distansundervisning på Slottsskolan 7-9

[2021-05-06] Dagsläget skolor

[2021-05-05] Stabsledning

[2021-04-29] Dagsläget skolor

[2021-04-28] Info från stabsledningen

[2021-04-28] Förlängda rekommendationer i Sörmland

[2021-04-22] Dagsläget skolor

[2021-04-21] Stabsledningsmöte

[2021-04-19] Distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-04-19] Provtagningsstation öppnar i Vingåker

[2021-04-15] Dagsläget på skolorna

[2021-04-14] Stabsledning

[2021-04-09] Dagsläget på skolorna

[2021-04-07] Lägesbild

[2021-03-31] Lägesbild

[2021-03-24] Lägesbild

[2021-03-18] Fortsatt delvis distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-03-17] Lägesbild

[2021-03-17] Kulturskolan mjukstartar igen

[2021-03-11] Fortsatta åtgärder för Kulturskolan

[2021-03-11] Distansundervisning för samtliga elever Slottsskolan 7-9

[2021-03-11] Ett år med covid-19

[2021-03-10] Lägesbild

[2021-03-04] Bokning av besök i besöksrum upphör, besök får nu ske i de boendes rum

[2021-03-03] Stabsledning

[2021-03-01] Undervisningsåtgärder kulturskolan

[2021-02-25] Råd för besök på särskilt boende

[2021-02-24] Stabsmöte

[2021-02-24] Reviderad information angående distansundervisning på Slottsskolan 7-9

[2021-02-19] Information gällande fortsatt distansundervisning

[2021-02-17] Lägesbild

[2021-02-10] Lägesbild

[2021-02-04] Information till vårdnadshavare med barnomsorg

[2021-02-03] Lägesbild

[2021-01-29] Dos två på Humlegården och Ekgården

[2021-01-27] Lägesbild

[2021-01-27] Lokaler klara för större vaccination i länet - information från Region Sörmland

[2021-01-26] Undervisning i skolan och på distans från och med vecka 5

[2021-01-25] Lokala restriktioner i Vingåkers kommun utifrån pandemilagen

[2021-01-22] Information från Kulturskolan

[2021-01-20] Lägesbild

[2021-01-20] Undervisning på distans Slottsskolan 7-9 även vecka 4

[2021-01-15] Vaccination inom hemsjukvården pågår

[2020-01-14] Fortsatt distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-01-13] Lägesbild

[2021-01-12] Information från elevhälsan, Slottsskolan 7-9

[2021-01-11] Information från Länsstyrelsen gällande tillsynen av covid-19-lagen

[2021-01-08] Första dosen vaccin avklarad på SÄBO

[2021-01-08] Information från Kulturskolan

[2021-01-08] Nytt beslut distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-01-07] Lägesbild

[2021-01-07] Distansundervisning årskurs 7-9

[2021-01-07] Öppna förskolan stängd

[2020-12-18] Folkhälsomyndighetens ytterligare åtgärder för att bromsa smitta och skydda hälsa

[2020-12-17] Lägesbild

[2020-12-14] Skärpta nationella föreskrifter och lokala åtgärder

[2020-12-09] Lägesbild

[2020-12-04] Åtgärder med anledning av att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

[2020-12-02] Lägesbild

[2020-12-01] Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att barn ska vara hemma om någon i hushållet har covid

[2020-12-01] Nya fritidsgården öppnar

[2020-11-25] Lägesbilden

[2020-11-25] Lokala allmänna råd i Sörmland förlängs till och med 13 december

[2020-11-24] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-24] Beslut om publikgräns om 8 personer för Södermanland från och med 24 november

[2020-11-23] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-20] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-19] Information till vårdnadshavare med barn på Slottskolan F-6

[2020-11-19] Nya besöksrutiner äldreomsorgen från och med 24 november

[2020-11-18] Information till vårdnadshavare

[2020-11-18] Lägesbild

[2020-11-11] Lägesbild

[2020-11-06] Kommunens krisledningsorganisation aktiverad

[2020 11 05] Skärpta allmänna råd i Vingåker med anledning av corona

[2020 11 05] Nya besöksrestriktioner och ökad användning av munskydd för att minska risken för Coronasmitta i vården

[2020 09 29] Rutiner för besök inom omsorgsverksamheter

[2020 09 29] Provtagning barn

[20 08 12] Lägesrapport

[20 08 05] Lägesrapport

[20 07 29] Lägesrapport

[20 07 22] Lägesrapport

[20 07 15] Lägesrapport

[20 07 08] Lägesrapport

[2020 07 03] 339 antikropptester på 6 dagar

[20 07 01] Lägesrapport

[2020 06 25] Lägesrapport

[2020 06 01] Kort rapport från dagens stabsmöte

[2020-05-25] Kort rapport från dagens stabsmöte

[2020-05-18] Kort rapport från dagens stabsmöte

[2020-05-14] Öppna förskolan fortsatt stängd

[2020-05-11] Kort rapport från dagens stabsmöte

[2020-05-04] Lägesrapport

[2020-05-04] Fritidsgården öppnar 5 maj

[2020-04-28] Info från stabsledningen

[2020-04-22] Badhuset öppnar igen från och med 5 maj

[2020-04-15] Badhuset samt Fritidsgården håller fortsatt stängt

[2020-04-14] Slottsskolan 7-9 återgår till ordinarie undervisning

[2020-04-11] Påskunderhållning för boende och medarbetare inom äldreomsorgen

[2020-04-08] Möte för samordning inom Vingåkers kommuns geografiska område

[2020-04-03] Vykort till alla kommuninvånare över 65 år

[2020-04-03] Kulturskolan öppnar efter påsk

[2020-03-30] Inställda evenemang

[2020-03-26] Ändrade öppettider/verksamheter

Som ett resultat av bland annat minskade besök samt omplacering av personal till samhällsviktiga funktioner har vissa verksamheter ändrade öppettider alternativt stängt. Åtgärderna är tillfälliga.

  • Från och med måndag 30 mars håller Vingåkersbadet samt Fritidsgården stängt tillsvidare.
  • Från och med fredag 27 mars 8.00 håller särskilt boende LSS samt särskilt boende Sol stängt för besök.
  • Från och med måndag 30 mars har Individ- och familjeomsorgens reception ändrade öppettider: måndag-fredag 10.00-12.00. Telefontid: 8.30-12.00.
  • Från och med 31 mars 8.00 stängs daglig verksamhet inom funktionshinderomsorgen.
  • Dagverksamheterna inom äldreomsorgen håller stängt.