Information Soc

Här hittar du information gällande Coronaviruset covid-19 som påverkar verksamheter inom Omsorg & stöd i Vingåkers kommun.

[2022-05-18] Besöksavrådan äldreboenden hävs

Vi bedömer nu att utbrottet av covid-19 på några avdelningar i vårt äldreboende är över för denna gång. Den allmänna rekommendationen att ej besöka boendet tas därför bort. Fortsatt kommer det att avrådas från besök till specifika avdelningar när någon form av smitta finns. Aktiviteter i samlingssalen återupptas och återgår till det normala.

Det är fortsatt viktigt med extra god handhygien och att den som har förkylningssymptom inte besöker äldreboendet eller deltar i aktiviteter där.

[2022-05-05] Covid-19 på kommunens äldreboende

[2022-02-24] Dos 4 på säbo

[2021-10-04] Tredje sprutan erbjuds på SÄBO under vecka 40

[2021-09-27] Flera fall av covid-19 inom äldreomsorgen

[2021-02-25] Råd för besök på särskilt boende

[2021-01-29] Dos två på Humlegården och Ekgården

[2021-01-15] Vaccination inom hemsjukvården pågår

[2021-01-08] Första dosen vaccin avklarad på SÄBO

[2020-11-19] Nya besöksrutiner äldreomsorgen från och med 24 november

[2020-11-05] Nya besöksrestriktioner och ökad användning av munskydd för att minska risken för Coronasmitta i vården

[2020-09-29] Rutiner för besök inom omsorgsverksamheter

[2020-04-28] Info från stabsledningen

[2020-04-11] Påskunderhållning för boende och medarbetare inom äldreomsorgen

[2020-03-26] Ändrade öppettider/verksamheter

[2020-03-25] Fler frivilliga sökes för utkörning av matvaror till riskgrupper 

[2020-03-24] AnhörigCentrum erbjuder i samarbete med Ica Supermarket Cityhallen hemleverans för 65+ och riskgrupper

[2020-03-20] Vi behöver dig som vill arbeta extra

[2020-03-20] Varning för bedrägerier mot äldre

[2020-03-16] Information till anhöriga till personer som bor på kommunens särskilda boenden i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen

För mer information om Coronaviruset covid-19:
Vingåkers kommuns informationssida om Coronaviruset covid-19

Stöd