Information Soc

Här hittar du information gällande Coronaviruset covid-19 som påverkar verksamheter inom Omsorg & stöd i Vingåkers kommun.

[2021-02-25] Råd för besök på särskilt boende

Coronapandemin är fortfarande allvarlig och utgör ett allvarligt hot mot de som ännu inte är vaccinerade.

På kommunens särskilda boenden för äldre, Humlegården och Ekgården, har nu alla som ej tackat nej fått sin andra dos vaccin. Den del av personalen som inte tackat nej och har också fått en eller två doser. Risken för allvarlig smitta bland de boende är därför avsevärt lägre varför kommunen justerar sina råd för besök på särskilt boende.

Besök kan delvis ske mer normalt. Antalet särskilda besöksrum minskas men möjligheten kvarstår. Kommunen ser gärna att den möjligheten utnyttjas ytterligare en tid. Alldeles särskilt för de brukare som ännu inte är vaccinerade. På avdelningarna ska besök ske i de boendes rum och besökare ska vistas så lite som möjligt i allmänna utrymmen.

Vi rekommenderar fortfarande starkt att munskydd används vid besök och att ett avstånd på cirka 2 meter försöker upprätthållas.

Den som har förkylningssymtom ska fortsatt undvika kontakt med andra och absolut inte besöka äldreboenden. Det är också fortsatt nödvändigt med skärpt handhygien.

[2021-01-29] Dos två på Humlegården och Ekgården

[2021-01-15] Vaccination inom hemsjukvården pågår

[2021-01-08] Första dosen vaccin avklarad på SÄBO

[2020-11-19] Nya besöksrutiner äldreomsorgen från och med 24 november

[2020-11-05] Nya besöksrestriktioner och ökad användning av munskydd för att minska risken för Coronasmitta i vården

[2020-09-29] Rutiner för besök inom omsorgsverksamheter

[2020-04-28] Info från stabsledningen

[2020-04-11] Påskunderhållning för boende och medarbetare inom äldreomsorgen

[2020-03-26] Ändrade öppettider/verksamheter

[2020-03-25] Fler frivilliga sökes för utkörning av matvaror till riskgrupper 

[2020-03-24] AnhörigCentrum erbjuder i samarbete med Ica Supermarket Cityhallen hemleverans för 65+ och riskgrupper

[2020-03-20] Vi behöver dig som vill arbeta extra

[2020-03-20] Varning för bedrägerier mot äldre

[2020-03-16] Information till anhöriga till personer som bor på kommunens särskilda boenden i äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen

För mer information om Coronaviruset covid-19:
Vingåkers kommuns informationssida om Coronaviruset covid-19

Stöd