Information Näringsliv

Vingåkers kommuns åtgärder för näringslivet

Näringslivet är hårt pressat med anledning av den rådande situationen med coronaviruset. Nu är det viktigt att alla hjälps åt och att företagen får stöd från invånare, andra företagare, organisationer och inte minst det offentliga. Vingåkers kommun värdesätter dialogen med kommunens företag som är ständigt pågående. Nedan syns framtagna åtgärder. Fortsatt arbete pågår med insatser som kan underlätta för näringslivet.

Ökad likviditet och minskad risk för uppsägningar

Uppskov med fakturor. Vingåkers kommun kan ge uppskov med fakturor utställda av kommunen i första hand i tre månader, därefter kan en avbetalningsplan göras. Åtgärden är inte generell utan gäller för lokala företag. Företaget uppmanas ta kontakt med kommunen för hantering.

Utbetalning till leverantörer påskyndas. Betalning av fakturor som skickats till Vingåkers Kommun kommer att påskyndas så att företagen inte behöver ligga ute med pengar.  Åtgärden är inte generell utan gäller för lokala företag. Företaget uppmanas ta kontakt med kommunen om snabbare hantering önskas.

Mer information om hur du går tillväga för att ansöka om anstånd/förlängd förfallodag på din faktura samt erhålla snabbare betalning på din faktura från kommunen.

Blankett för ansökan om betalningsanstånd

Efterskänkning av hyra för arrenden samt lokaler för lokala företag och föreningar. Efter en individuell prövning finns möjligheten att få sin hyra för arrenden av lokaler efterskänkt. Företaget eller föreningen behöver ta kontakt med kommunen för hantering.

Utbyte av personal/personalpool. Vingåkers kommun kan ta in personal från näringslivet på kort och lång sikt. Det handlar främst om att täcka upp för en stor sjukfrånvaro i kommunens verksamheter men också underhållsarbeten eller tjänster som inte hinns med på grund av det pressade läget.

Rådgivning – våra inspektörer hjälper till

Kommunen pausar inspektioner inom vissa tillsynsområden. Inspektioner som är viktiga med anledning av pågående virusutbrott eller i syfte att skydda människors liv och hälsa i övrigt kommer fortsättningsvis att genomföras. Tillsynsenheterna fokuserar även på rådgivning till företag som behöver ställa om verksamheten med anledning av läget. Tillstånden blir generösa, även för butiker som exempelvis vill bedriva försäljning utanför sin lokal.

Utöver bestämda åtgärder är vi på tå för att ta fram fler förslag för att hjälpa vårt lokala näringsliv.

Har du frågor kring ovanstående kontakta Susanna Oom Samuelsson, näringslivsansvarig, susanna.samuelsson@vingaker.se

Länkar för näringslivet

verksamt.se – Samlad information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid- 19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Tillväxtverket – Korttidspermittering införs

Riksbanken – Finansiellt stöd från Riksbanken 

Försäkringskassan – Karensavdraget slopas tillfälligt

Försäkringskassan – Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg 

MSB – Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

Smittbärarpenning för Aktiebolag, smittbärarpenning för Enskild firma

Svenskt Näringsliv för en kontinuerlig dialog med regeringen där de har lagt fram förslag som syftar till att undvika att jobb och företag slås ut i onödan.

Information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Information till restauranger, caféer mm

Information till fastighetsägare

Information om ökning av stölder

Månadens vårdhjältar

Information från regeringen

Information från Skatteverket

Information från Svensk Handel

Näringslivsansvarig

För mer information om Coronaviruset covid-19:
Vingåkers kommuns informationssida om Coronaviruset covid-19