Information BoU

Här hittar du information gällande Coronaviruset covid-19 som påverkar verksamheter inom Barn & Utbildning i Vingåkers kommun.

[2020-01-14] Fortsatt distansundervisning Slottsskolan 7-9

Skolchef och rektor har efter utvärdering av hur distansundervisningen har fungerat beslutat att fortsatt bedriva distansundervisning på heltid för alla elever på Slottsskolan 7-9 till och med den 24 januari. Beslutet gäller inte de elever som går i någon form av särskild undervisningsgrupp eller de elever som anger vid kontakt med mentor att de inte har möjlighet att studera hemifrån. Beslutet är taget utifrån Region Sörmlands rekommendationer: Smittskydd Sörmland rekommenderar distansundervisning på högstadiet

Nytt beslut om eventuell fortsatt distansundervisning fattas senast fredag 22 januari. Information kommer att finnas på Dexter samt vingaker.se senast fredag 22 januari.

[2021-01-12] Information från elevhälsan, Slottsskolan 7-9

[2021-01-08] Information från Kulturskolan

[2021-01-08] Nytt beslut distansundervisning Slottsskolan 7-9

Skolchef och rektor har efter bedömning utifrån elevernas individuella behov beslutat att på försök bedriva distansundervisning på heltid för alla elever på Slottsskolan 7-9. Beslutet gäller inte de som går i någon form av särskild undervisningsgrupp eller anger vid kontakt med mentor att de inte har möjlighet att studera hemifrån. Beslutet är taget utifrån Region Sörmlands rekommendationer: Smittskydd Sörmland rekommenderar distansundervisning på högstadiet

Mentorer kontaktar elever under fredagen den 8 januari. De som inte har möjlighet att studera hemma erbjuds att komma till skolan där de får stöd av personal.

Utifrån hur distansundervisningen fungerar tas beslut torsdag 14 januari inför kommande vecka. Information läggs ut på Dexter samt på Vingåkers kommuns hemsida vingaker.se fredag den 15 januari.

Skolskjuts
Skolbilstransportör är informerad och elevernas skolskjuts tillfälligt avbokad. Vårdnadshavare ansvarar för att kontakta skolbilstransportören när skolskjuts ska återupptas.

Skolbilstransportör
0151-55 11 00
skolbil@telia.com

Skolmåltid
Eleverna har möjlighet att hämta kalla matlådor i restaurangen på Slottsskolan 7-9 mellan 10.00-14.30.
Specialkost beställs i förväg av köket på tel. 072-5352933.

Elever på landsbygden kan hämta varma matlådor vid sin närmsta F-6 skola eller förskola. Utlämningen sker 11.00-12.30 vid lastkaj/köksingång för att undvika smittspridning på skolorna/förskolorna. Matlådorna förbeställs hos respektive skola.

Högsjö skola 076-101 59 16
Österåkers förskola 076-101 59 20
Marmorbyns skola 072-242 30 17
Baggetorps förskola 076-101 59 19

Vid frågor om matlådor på landsbygden kontakta kökschef Humlegården, Mattias Edvinsson 0151-192 45.

[2021-01-07] Distansundervisning årskurs 7-9

[2021-01-07] Öppna förskolan hålls stängd

För att bidra till minskad smittspridning håller Öppna förskolan stängt, i första hand till och med 24 januari 2021. Beslut om öppning tas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

[2020-12-04] Åtgärder med anledning av att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

[2020-12-01] Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att barn ska vara hemma om någon i hushållet har covid

[2020-11-24] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-23] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-20] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-19] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-18] Information till vårdnadshavare

[2020-09-29] Provtagning barn

[2020-08-25] Öppna förskolan öppnar

[2020-05-14] Öppna förskolan fortsatt stängd

[2020-05-04] Fritidsgården öppnar 5 maj

[2020-04-28] Info från stabsledningen

[2020-04-24] Friska barn ska vara i skolan

[2020-04-14] Slottsskolan 7-9 återgår till ordinarie undervisning

[2020-04-03] Kulturskolan öppnar efter påsk

[2020-03-24] Information till elever på Katrineholms gymnasieskolor

[2020-03-23] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan 7-9

[2020-03-20] Information från Kulturskolan

[2020-03-20] Vi behöver dig som vill arbeta extra

[2020-03-17] Information till vårdnadshavare

[2020-03-17] Information till vårdnadshavare vid förskolor

[2020-03-17] Öppna förskolan håller stängt

[2020-03-12] Information till vårdnadshavare vid Lindgårdens förskola, Österåker angående Corona/Covid19

För mer information om Coronaviruset covid-19:
Vingåkers kommuns informationssida om Coronaviruset covid-19

Stöd