Information BoU

Här hittar du information gällande Coronaviruset covid-19 som påverkar verksamheter inom Barn & Utbildning i Vingåkers kommun.

[2022-02-18] Uppdatering om läget i förskolor och skolor

Vi har nu en förhoppning om en mer normal tillvaro i skolor och förskolor. Frånvaron har den senaste veckan varierat i våra verksamheter. Totalt blir vi dock allt fler på plats. Vi är både fler personal och barn som är friska.

Jag vill tacka er vårdnadshavare för samarbetet och för er förståelse för att allt inte kunnat vara som det brukar de senaste veckorna.

Nu avslutar jag den kontinuerliga informationen och hoppas att jag inte behöver återkomma med information utifrån corona på länge!

Agneta Arvidsson
Skolchef

[2022-02-11] Uppdatering om läget i förskolor och skolor

[2022-02-04] Uppdatering om läget i förskolor och skolor

[2022-02-02] Distansundervisning i årskurs 4-6 på Marmorbyns skola torsdag 3 februari till och med fredag 4 februari

[2022-01-28] Information till vårdnadshavare i skola och förskola 

[2022-01-25] Distansundervisning i årskurs 4-5 på Högsjö skola

[2022-01-24] Distansundervisning i årskurs 3-6 på Marmorbyns skola

[2022-01-21] Information till vårdnadshavare

[2022-01-17] Information till vårdnadshavare

[2021-09-17] Inga nya konstaterade fall av Corona i grundskola eller förskola

[2021-09-09] Slottsskolan 7-9 återgår till undervisning i skolan från och med måndag 13 september

[2021 09 06] Distansundervisning på Slottsskolan 7-9

[2021-09-02] Ytterligare fall av conid-19 Slottsskolan 7-9

[2021-09-01] Information gällande covid-19 inom förskola/skola

[2021-05-26] Dagsläget skolor

[2021-05-07] Information om skolavslutningar

[2021-05-07] Fortsatt distansundervisning på Slottsskolan 7-9

Tyvärr är smittspridningen i Sörmland på fortsatt höga nivåer. Smittspridningen finns till stor del hos de unga. Därför har vi beslutat att begränsa närundervisningen till en årskurs i taget på Slottskolan 7-9 fram till sommarlovet. Beslutet är fattat i samråd med Region Sörmlands smittskyddsläkare.

Vår förhoppning är att det under sommaren sker en utveckling som möjliggör närundervisning för alla elever i augusti.

Distansundervisningen gäller inte de elever som går i någon form av särskild undervisningsgrupp eller de elever som anger vid kontakt med mentor att de inte har möjlighet att studera hemifrån.

Klasser eller grupper av elever som har distansundervisning kan också vid vissa tillfällen bli kallade till skolan för att genomföra praktiska moment som inte kan genomföras på distans.

Vecka 19: Årskurs 7 undervisning i skolan. Årskurs 8 och 9 distansundervisning.
Vecka 20: Årskurs 8 undervisning i skolan. Årskurs 7 och 9 distansundervisning.

Vecka 21: Årskurs 9 undervisning i skolan. Årskurs 7 och 8 distansundervisning.
Vecka 22: Årskurs 7 undervisning i skolan. Årskurs 8 och 9 distansundervisning.
Vecka 23: Årskurs 8 undervisning i skolan. Årskurs 7 och 9 distansundervisning.

Vecka 23 kommer ha anpassat schema med aktiviteter även för årskurs 7 och 9. Separat information till elever och vårdnadshavare kommer från skolan senare.

Skolskjuts
Skolbilstransportör är informerad. Vårdnadshavare ansvarar för att kontakta skolbilstransportören när eleverna behöver respektive inte behöver skolskjuts.

Skolbilstransportör
0151-55 11 00
skolbil@telia.com

Skolmåltid
Eleverna har möjlighet att hämta matlådor i restaurangen på Slottsskolan 7-9 mellan 10.00-14.30. Specialkost beställs i förväg av köket på telefonnummer 072-535 29 33.

Elever på landsbygden kan hämta matlådor vid sin närmsta F-6 skola eller förskola. Utlämningen sker 11.00-12.30 vid lastkaj/köksingång för att undvika smittspridning på skolorna/förskolorna. Matlådorna förbeställs hos respektive skola.

Detta gäller uthämtning på
Slottsskolan 7-9 och Sävstaskolan
Från och med vecka 5 kommer vi köra igång systemet med kalla vakuumförpackade matlådor. Matlådan håller 14 dagar i kylen och märks upp med innehåll och datum. Detta gör att vi kan erbjuda hämtning för 3 dagar i taget.

Baggetorp, Österåker, Högsjö
Från och med vecka 5 kommer vi köra igång systemet med kalla vakuumförpackade matlådor. Matlådan håller 14 dagar i kylen och märks upp med innehåll och datum. Hämtas varje dag på grund av att vi saknar kylutrymme för fler.
Högsjö skola 076-101 59 16
Österåkers förskola 076-101 59 20
Baggetorps förskola 076-101 59 19

Marmorbyn
I Marmorbyn hämtas varm mat i skolköket.
Marmorbyns skola 072-242 30 17

Vid frågor om matlådor på landsbygden kontakta kökschef Humlegården, Mattias Edvinsson 0151-192 45

[2021-05-06] Dagsläget skolor

[2021-04-29] Dagsläget skolor

[2021-04-22] Dagsläget skolor

[2021-04-19] Distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-04-15] Dagsläget på skolorna

[2021-04-09] Dagsläget på skolorna

[2021-03-18] Fortsatt delvis distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-03-17] Kulturskolan mjukstartar igen

[2021-03-11] Fortsatta åtgärder för Kulturskolan

[2021-03-11] Distansundervisning för samtliga elever Slottsskolan 7-9

[2021-03-01] Undervisningsåtgärder kulturskolan

[2021-02-24] Reviderad information angående distansundervisning på Slottsskolan 7-9

[2021-02-19] Information gällande fortsatt distansundervisning

[2021-02-04] Information till vårdnadshavare med barnomsorg

[2021-01-26] Undervisning i skolan och på distans från och med vecka 5

[2021-01-22] Information från Kulturskolan

[2021-01-20] Undervisning på distans Slottsskolan 7-9 även vecka 4

[2020-01-14] Fortsatt distansundervisning Slottsskolan 7-9

[2021-01-12] Information från elevhälsan, Slottsskolan 7-9

[2021-01-08] Information från Kulturskolan

[2021-01-08] Nytt beslut distansundervisning Slottsskolan 7-9

Skolchef och rektor har efter bedömning utifrån elevernas individuella behov beslutat att på försök bedriva distansundervisning på heltid för alla elever på Slottsskolan 7-9. Beslutet gäller inte de som går i någon form av särskild undervisningsgrupp eller anger vid kontakt med mentor att de inte har möjlighet att studera hemifrån. Beslutet är taget utifrån Region Sörmlands rekommendationer: Smittskydd Sörmland rekommenderar distansundervisning på högstadiet

Mentorer kontaktar elever under fredagen den 8 januari. De som inte har möjlighet att studera hemma erbjuds att komma till skolan där de får stöd av personal.

Utifrån hur distansundervisningen fungerar tas beslut torsdag 14 januari inför kommande vecka. Information läggs ut på Dexter samt på Vingåkers kommuns hemsida vingaker.se fredag den 15 januari.

Skolskjuts
Skolbilstransportör är informerad och elevernas skolskjuts tillfälligt avbokad. Vårdnadshavare ansvarar för att kontakta skolbilstransportören när skolskjuts ska återupptas.

Skolbilstransportör
0151-55 11 00
skolbil@telia.com

Skolmåltid
Eleverna har möjlighet att hämta kalla matlådor i restaurangen på Slottsskolan 7-9 mellan 10.00-14.30.
Specialkost beställs i förväg av köket på tel. 072-5352933.

Elever på landsbygden kan hämta varma matlådor vid sin närmsta F-6 skola eller förskola. Utlämningen sker 11.00-12.30 vid lastkaj/köksingång för att undvika smittspridning på skolorna/förskolorna. Matlådorna förbeställs hos respektive skola.

Högsjö skola 076-101 59 16
Österåkers förskola 076-101 59 20
Marmorbyns skola 072-242 30 17
Baggetorps förskola 076-101 59 19

Vid frågor om matlådor på landsbygden kontakta kökschef Humlegården, Mattias Edvinsson 0151-192 45.

[2021-01-07] Distansundervisning årskurs 7-9

[2021-01-07] Öppna förskolan hålls stängd

För att bidra till minskad smittspridning håller Öppna förskolan stängt, i första hand till och med 24 januari 2021. Beslut om öppning tas utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

[2020-12-04] Åtgärder med anledning av att gymnasieskolorna övergår till distansundervisning

[2020-12-01] Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer om att barn ska vara hemma om någon i hushållet har covid

[2020-11-24] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-23] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-20] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-19] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan F-6

[2020-11-18] Information till vårdnadshavare

[2020-09-29] Provtagning barn

[2020-08-25] Öppna förskolan öppnar

[2020-05-14] Öppna förskolan fortsatt stängd

[2020-05-04] Fritidsgården öppnar 5 maj

[2020-04-28] Info från stabsledningen

[2020-04-24] Friska barn ska vara i skolan

[2020-04-14] Slottsskolan 7-9 återgår till ordinarie undervisning

[2020-04-03] Kulturskolan öppnar efter påsk

[2020-03-24] Information till elever på Katrineholms gymnasieskolor

[2020-03-23] Information till vårdnadshavare med barn på Slottsskolan 7-9

[2020-03-20] Information från Kulturskolan

[2020-03-20] Vi behöver dig som vill arbeta extra

[2020-03-17] Information till vårdnadshavare

[2020-03-17] Information till vårdnadshavare vid förskolor

[2020-03-17] Öppna förskolan håller stängt

[2020-03-12] Information till vårdnadshavare vid Lindgårdens förskola, Österåker angående Corona/Covid19

För mer information om Coronaviruset covid-19:
Vingåkers kommuns informationssida om Coronaviruset covid-19

Stöd