Coronavirus covid-19

Vingåkers kommuns krisledningsorganisation är med anledning av coronaviruset/covid-19 aktiverad sedan 11 mars. Det innebär att kommunen har en stab där olika kompetenser samlas och arbetar specifikt med frågan. Genom stabsarbetet får kommunen överblick över läget i hela kommunen och hur det utvecklas för elever, brukare och andra grupper, och för våra egna medarbetare. Staben ger oss kortare beslutsvägar när det behövs. Stabsgruppen arbetar också med vad som kan hända framöver så att kommunen har en så god beredskap som möjligt om utvecklingen förändras. Staben arbetar kommunövergripande och därutöver finns det ett motsvarande arbete i kommunens olika förvaltningar.

Vingåkers kommun följer fortsatt utvecklingen samt arbetar utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer kring covid-19.

I menyn ovan hittar du information utifrån verksamhetsområden samt tidslinje över beslut och händelser i Vingåkers kommun.

Stabsledning

Stängda/ändrade verksamheter

Mer information om coronaviruset

Information om coronaviruset på flera språk samt lättläst

Är du frisk – håll igång!

Vi har samlat information om aktiviteter att göra på egen hand eller i en liten grupp på en sida. I tider av social distansering som ett resultat av coronaviruset är det lätt att bli rastlös, men du behöver inte stanna inne om du är frisk. Ta del av vår lista med blandade aktiviteter och upptäck Vingåkersbygden på nytt!

Är du orolig och behöver någon att prata med?

Tips på hur du som vuxen kan prata med barn krisinformation.se
Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9.00-12.00 varje vardag på telefonnummer 0771-50 50 50.

Tips på hur du som barn kan hantera din oro – bris.se
Barn kan varje dag ringa (telefonnummer 116 111), chatta och mejla till Bris kuratorer. Öppettider: 9.00-12.00 på vardagar, 14.00-21.00 alla dagar.

Miranda Kvinno- och tjejjouren jourmiranda.se
Telefonnummer 0150-780 44

Väntjänsten Vingåker för råd och stöd för dig som är äldre
Telefonnummer 073-630 04 26. Just nu oregelbundna telefontider, så får du inget svar: tala in namn och telefonnummer så blir du kontaktad av Sara Abrahamsson på AnhörigCentrum för vidare slussning till någon i Väntjänsten.

Äldrelinjen – för dig 65+ som behöver någon att prata med mind.se/hitta-hjalp/aldrelinjen
Telefonnummer 020-22 22 33, vardagar mellan 10.00-15.00.

Röda korset stödlinje
Telefonnummer 0771-900 800, måndag-fredag 12.00-16.00.

Svenska kyrkan i Västra Vingåker och Österåker svenskakyrkan.se
Präster och diakoner finns tillgängliga för samtal om man känner sig orolig och behöver någon att prata med.
Du når dem via telefon:
Thore Rosenberg , 070-915 20 12, präst
Ma Oftedal, 070-912 73 10 , präst
Per Skogfeldt, 073-708 45 31, diakon
Elin Sönnerfors, 070-915 20 13, diakoniassistent

Presskontakt