Livsmedel och matförgiftning

Miljöenhetens livsmedelsinspektör i Vingåkers kommun har tillsyn över de livsmedelsanläggningar som finns i kommunen. Tillsyn innebär att vi gör kontroller av livsmedelsanläggningarna. Målet med kontrollen är att skydda människors hälsa och att se till att konsumenterna kan lita på att livsmedlen är säkra och rätt märkta. Vi kontrollerar bland annat restauranger, caféer, butiker och storkök.

Har du blivit sjuk av mat?

Anmäl det till oss så fort som möjligt! Vi utreder matförgiftningar för att hindra att fler drabbas.
Anmäl till samhallsbyggnadsnamnden@vingaker.se