Teknik för olika avloppslösningar

Observera att ingen skillnad görs mellan fritids- och permanentboende när det gäller krav på avloppsanordning.
Vid val av teknik säger lagstiftningen att man i första hand bör välja en teknik som möjliggör kretslopp av näringsämnen.

Mer information om de olika lösningarna hittar ni genom att klicka in på Avloppsguiden här.

Slamavskiljare

Infiltration (genomträngande)

Markbädd

Kompaktfilter och biomoduler

Minireningsverk

Fosforfilter

Kemisk fällning

Kretsloppsanpassade lösningar