Skyddsnivåer och reningskrav

Miljöskydd

Större delen av sjöarna i Vingåkers kommun har problem med övergödning och syrefattiga förhållanden. Därför är det viktigt att vi minskar utsläppen av näringsämnena kväve och fosfor till våra sjöar och vattendrag. Dessutom är hela Södermanland klassat som ett nitratkänsligt område. Därför gäller generellt hög skyddsnivå för miljöskydd i Vingåkers kommun. Detta innebär att vi i de flesta fall ställer ytterligare krav på avloppsanläggningarnas rening av näringsämnena fosfor och kväve.

Normal skyddsnivå: Anläggningen ska förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7 och minst 70 % reduktion av fosfor.

Hög skyddsnivå: Anläggningen ska förväntas uppnå minst 90 % reduktion av organiska ämnen mätt som BOD7, minst 90 % reduktion av fosfor och minst 50 % reduktion av kväve.

Hälsoskydd

I tätbebyggda områden eller om det är nära till vattentäkter är det viktigt att säkerställa reduktionen av smittoämnen. Då kan vi ställa krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd. Om din avloppsanläggning ligger inom 300 meter ifrån en sjö eller ett vattendrag kan vi också komma att ställa krav på hög skyddsnivå för hälsoskydd. Detta för att säkerställa att risken för spridning av smittoämnen till vattenförekomster är så låg som möjligt.