Dricksvatten

När testade jag  mitt dricksvatten senast?

Ett bra dricksvatten är viktigt för att vi ska hålla oss friska. Ungefär 1,2 miljoner permanentboende och lika många fritidsboende hämtar sitt vatten från enskilda brunnar. För att ta reda på kvaliteten på dricksvattnet bör en enskild brunnsägare ta vattenprover.

Varför ska jag kontrollera mitt dricksvatten?

Både vattenkvalitet och vattentillgång kan förändras med tiden av olika orsaker. Därför måste man regelbundet ta prov på sitt dricksvatten. Många brunnsägare tar bara prov på sitt dricksvatten då man känner smakförändringar, då vattnet luktar konstigt eller då vattnet börjar ändra färg. Men det kan vara problem med vattnet utan att man märker av det. Kontrollera därför ditt vatten minst var tredje år. Har man småbarn i familjen bör man vara extra noggrann med att ta prover eftersom små barn är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen.

Hur gör jag en vattenanalys?

För att analysera ditt dricksvatten behöver du lämna in vattenprover till ett laboratorium. I Vingåkers kommun anlitar vi Eurofins. Provflaskor beställer du direkt från Eurofins hemsida, www.webshop.eurofins.se/. Där kan du även läsa om kostnader och hitta annan bra information. Behöver du råd inför din provtagning är du alltid välkommmen att kontakta en miljöinspektör på samhällsbyggnadsenheten.

Inlämning

Vingåkers kommun står för transport av vattenprover till Eurofins. Lämna då in dina provflaskor senast klockan 12.00, måndagar jämna veckor, i kommunhusets reception.

Vad gör jag om jag har dåligt vatten?

Om ett provsvar visar att du har dåligt dricksvatten bör du som brunnsägare göra något åt det. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen! Det är ganska vanligt att man behöver täta brunnens övre delar och lock där ytligt vatten kan rinna in och försämra dricksvattnet. Ibland beror vattnets dåliga kvalitet på förorening från till exempel avlopp och då är det avloppet som bör åtgärdas.

För att åtgärda problem med vissa kemiska egenskaper behöver man ibland installera filter. Kontakta en fackkunnig filterleverantör för att diskutera detta.

Borrning av enskild vattentäkt

Att borra efter vatten för en till två hushåll är inte anmälningspliktigt men det finns några viktiga punkter att tänka på.
Läs mer om det genom att klicka här.

Gruppchef miljö

Namn
Pontus Lindström

Telefon
0151-193 84

E-post
miljo@vingaker.se

Besöksadress
Bondegatan 10A
643 80 Vingåker