Vatten och avlopp

Eget dricksvatten

Rent dricksvatten är en förutsättning för oss människor, och om du har en enskild brunn är det ditt ansvar att kontrollera att ditt vatten inte innehåller ämnen som kan göra dig sjuk.
Lär dig mer om dricksvatten genom att klicka här

 Avlopp

Om du är bosatt ute på landet och inte har möjlighet att koppla på ditt avloppsvatten till det kommunala avloppsnätet så behöver du ha en enskild avloppsanläggning.
Läs mer om avlopp genom att klicka här.

 

Vattentillgången i vår kommun

Sörmland Vatten kontrollerar i samarbete med Länsstyrelsen kontinuerligt hur grundvattennivån förändras. På nedan länk hittar du mer information om vattentillgången i Vingåkers kommun och de eventuella restriktioner som gäller kring bevattning av gräsmatta, fylla sin pool med mera.

Mer information

Sörmland Vatten AB