Trafik och gator

På de kommunala vägarna ansvar kommunen för asfaltering, kantskärning, reparationer av vägar, sandning, sopning, byte av väg- och trafikskyltar, transporter, vinterväghållning och hjälp med ledningsarbeten med vatten och avlopp. Kommunen sköter också stationsperrongen åt Trafikverket. rondellen vid riksväg 52 och rastplatsen vid Kjesäter sköter kommunen åt Trafikverket.

Vems ansvar är det?

Klicka här för att se vem som ansvarar för vilken gata i Vingåkers kommun.

  • Blå markering betyder att det är kommunens ansvar att underhålla vägen.
  • Grön betyder att det är en enskild väg och att en privatperson är ansvarig för den.
  • Röd betyder att det är statens (Trafikverkets) väg.

Trafikingenjör