Viala 1:3 Östra Hagnäset – Detaljplan – Plankarta och planbeskrivning