Samrådsrådshandling – Samrådsredogörelse vannala gärde gränden 1