Samrådshandling – Eric Soop – Gällande detaljplan för området D79