Samrådshandling plankarta detaljplan del av viala1 3