Samrådshandling planbeskrivning detaljplan del av viala1 3