Granskningsutlåtande detaljplan för del av viala 1 3