Geotekniskutredning detaljplandelavviala1 3 Öhagnäset