Beslut om antagande detaljplan för del av viala 1 3