Park, mark och natur

Park

Kommunens verksamhet i offentliga ytor är bland annat klippning av gräs, slaghackning, skötsel av rabatter, buskar och träd i parker och på skolgårdar, ogräsbekämpning på hårda ytor, städning, tömning av papperskorgar och hundlatriner, besiktning och skötsel av lekplatser, badplatser, lövupptagning och klottersaneringar.

Kommunal mark

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen.
Föreskrifter för ingrepp i kommunens mark
Taxa för ingrepp i kommunens mark
Ansökan om grävtillstånd i kommunal platsmark

Natur

Klipp häcken
Invasiva arter

Trafikingenjör