Gator, park och kommunal mark

På de kommunala vägarna ansvar kommunen för asfaltering, kantskärning, reparationer av vägar, sandning, sopning, byte av väg- och trafikskyltar, transporter, vinterväghållning och hjälp med ledningsarbeten med vatten och avlopp. Kommunen sköter också stationsperrongen åt Trafikverket. rondellen vid riksväg 52 och rastplatsen vid Kjesäter sköter kommunen åt Trafikverket.

Vems ansvar är det?

Blå markering betyder att det är kommunens ansvar att underhålla vägen. Grön betyder att det är en enskild väg och att en privatperson är ansvarig för den. Röd betyder att det är statens (trafikverkets) väg.

Beskärning av träd och häckar

När träd, buskar och häckar växer både på och utanför din tomt kan det hända att sikten skyms för trafiken. Över alla gång- och cykelbanor och vägar ska det vara fri höjd så att ingen får kvistar i ansiktet samt även fri höjd för passerande fordon.

Alla fastighetsägare uppmanas att beskära träd, buskar och häckar vid sin fastighetsgräns. Enligt plan- och bygglagen har varje fastighetsägare ansvar för att begränsa olycksriskerna.

Parkering

Vid Sävstaholmsvägen invid magasinet och järnvägen finns en pendlarparkering, där kan man parkera i 7 dygn. På vissa sträckor eller avsnitt i tätorten är det tidsbegränsad parkering, där ska man använda P-skiva. Om P-skiva gäller står det på skyltarna vid parkeringen.

Platser där P-skiva gäller:

  • På Köpmangatan, från Coop ner till Järnvägsgatan, gäller 2 timmar parkering med P-skiva.
  • På pendlarparkeringen under bron vid järnvägsstationen (Storgatan 3-7) gäller 4 timmar parkering med P-skiva på sex markerade parkeringsplatser.
  • Vid Åbrogårdens parkeringsficka, Storgatan 55, gäller 1 timme parkering med P-skiva.

Platser där P-skivor finns att hämta:

Turistinformationen slottet
Kommunhuset
Biblioteket
Ica
Coop
Vingåkershem
Marielunds Hem och antikt
OKQ8

Husbil

Husbilsparkering vid Åbrogårdens parkering (GPS: x=6547498, y=1503936).
1 juli – 15 augusti Vingåkersbadets parkering (GPS: x=6547330, y=1503868).

Mer information om ställplatser. 

Park

Kommunens verksamhet i offentliga ytor är bland annat klippning av gräs, slaghackning, skötsel av rabatter, buskar och träd i parker och på skolgårdar, ogräsbekämpning på hårda ytor, städning, tömning av papperskorgar och hundlatriner, besiktning och skötsel av lekplatser, badplatser, lövupptagning och klottersaneringar.

Kommunal mark

Om du ska gräva på kommunens gata eller annan mark behöver du ett tillstånd från kommunen.
Föreskrifter för ingrepp i kommunens mark
Taxa för ingrepp i kommunens mark
E-tjänst för ansökan om grävtillstånd i kommunal platsmark