Gator, park och parkering

På de kommunala vägarna ansvar kommunen för asfaltering, kantskärning, reparationer av vägar, sandning, sopning, byte av väg- och trafikskyltar, transporter, vinterväghållning och hjälp med ledningsarbeten med vatten och avlopp. Kommunen sköter också stationsperrongen åt Trafikverket. rondellen vid riksväg 52 och rastplatsen vid Kjesäter sköter kommunen åt Trafikverket.

Kommunens verksamhet i offentliga ytor är bland annat klippning av gräs, slaghackning, skötsel av rabatter, buskar och träd i parker och på skolgårdar, ogräsbekämpning på hårda ytor, städning, tömning av papperskorgar och hundlatriner, besiktning och skötsel av lekplatser, badplatser, lövupptagning och klottersaneringar.

Vems ansvar är det?

Blå markering betyder att det är kommunens ansvar att underhålla vägen. Grön betyder att det är en enskild väg och att en privatperson är ansvarig för den. Röd betyder att det är statens (trafikverkets) väg.

Beskärning av träd och häckar

När träd, buskar och häckar växer både på och utanför din tomt kan det hända att sikten skyms för trafiken. Över alla gång- och cykelbanor och vägar ska det vara fri höjd så att ingen får kvistar i ansiktet samt även fri höjd för passerande fordon.

Alla fastighetsägare uppmanas att beskära träd, buskar och häckar vid sin fastighetsgräns. Enligt plan- och bygglagen har varje fastighetsägare ansvar för att begränsa olycksriskerna.

Parkering

Kostnadsfri parkering finns i hela Vingåker 24 timmar om dygnet. Centralt i Vingåker finns parkering på Sömmersketorget som ligger mellan ICA och Outletområdet. Parkeringsplatser finns även på båda sidorna om järnvägen, vid Konsum (infart Köpmangatan/Storgatan). Vid större arrangemang på helger finns parkering vid Slottsskolan 1-6 (GPS: x=6547610, y=1504509) och Slottsskolan 7-9 (GPS: x=6547536, y=1504173).

Husbil

Husbilsparkering vid Åbrogårdens parkering (GPS: x=6547498, y=1503936).
1 juli – 15 augusti Vingåkersbadets parkering (GPS: x=6547330, y=1503868)