Sammanställning över inkomna trafikfrågor i vingåkersbygden