Sammanställning över inkomna trafikfrågor i vingåkersbygden (2)