Roller och ansvar

Fastighetsägarens ansvar

När det är halt eller snöar måste du som fastighetsägare skotta, sanda eller grusa för att undvika olyckor:

  • Du ansvarar för att ta bort snö och se till att det inte är halt på trottoar och gångbana som ligger längs med din tomtgräns. Om det inte finns någon trottoar eller gångbana ansvarar du för att 1,2 meter av gatan skottas så att man kan gå säkert. Det gäller alla fastigheter inom kommunens tätorter där kommunen har det övergripande ansvaret för snöröjningen.
  • snö får inte skottas ut i vägen eller ut på gatuutrymmet.
  • om kommunen plogar upp snö på den ytan du ansvarar för försvinner din skyldighet att ta hand om snön så länge kommunen inte ser till att den tas bort.
  • om kommunen plogar upp en snövall så är det viktigt att du som fastighetsägare kommer ihåg att ta upp ett hål i den så att du kan få din post levererad och så att du kan få dina sopor hämtade.
  • på gångbanor, trottoarer och trappor utanför din fastighet får mängden salt i sand och grus max vara två procent. Om du behöver sand för att sanda utanför din tomt kan det hämtas vid parkeringen bakom badhuset, Storgatan 35.

Ansvaret som du som fastighetsägare har är reglerat genom en kommunal föreskrift som är baserad på lagen om Gaturenhållning och skyltning.
Kommunal föreskrift om fastighetsägarens ansvar för renhållning.

Skotta taket

Kommunens ansvar

Kommunen ansvarar för snöröjning av kommunala gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen ansvarar även för snöröjningen vid kommunala fastigheter. All snöplogning av vägar inom kommunen är utlagd på entreprenad och kommunen ansvarar själva endast för trottoarer, gång- och cykelbanor samt eventuell handskottning kring kommunala fastigheter. Kommunen har inte gjort någon prioritering av i vilken ordning gator och vägar snöröjs utan det står varje entreprenör fritt att lägga upp arbetet på det sätt som är mest tids- och kostnadseffektivt.

Enligt det avtal kommunen tecknat med sina entreprenörer skall snöröjningsarbetet börja utan dröjsmål så snart snöfallet har upphört.

Röjning ska ske vid följande snödjup:

  • Vid lätt snö (pudersnö) 10 cm
  • Vid normal snö 8 cm
  • Vid blöt snö 5 cm

Trafikverkets ansvar

Trafikverket ansvarar för att snöröja vägar och gator som ingår i det statliga vägnätet. Vingåkers kommun är inte ett eget driftområde utan är uppdelat i två driftområden. I tätorten innebär detta att Storgatan, Järnvägsgatan, Skolgatan och Bondegatan snöröjs av driftområde Flen medan Vannalavägen snöröjs av driftområde Hallsberg.

Kontakt för frågor om snöröjning

Teknisk service